Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 6: Sa hành đoản ca

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 theo bài

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 6: Sa hành đoản ca là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trong quá trình ôn luyên tại nhà, không chỉ giúp củng cố kiến thức đã học, ghi nhớ nội dung trọng tâm của bài ca ngắn đi trên bãi cát mà còn làm quen nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 khác nhau.

 • 1
  “Sa hành đoản ca” là của tác giả nào?
 • 2
  Bài thơ “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát ra đời trong hoàn cảnh nào?
 • 3
  Địa danh nào sau đây là quê hương của Cao Bá Quát?
 • 4
  Bài thơ “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát được làm theo thể thơ nào sau đây?
 • 5
  Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm thể loại bài thơ “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát?
 • 6
  Nhân vật nào sau đây là anh em sinh đôi với Cao Bá Quát?
 • 7
  Cùng với Lê Duy Cự khởi nghĩa ở Mĩ Lương thất bại, cả nhà Cao Bá Quát bị “tru di tam tộc”, duy chỉ còn một người sống sót. Đó là ai?
 • 8
  Cao Bá Quát là danh sĩ đời nào sau đây?
 • 9
  Bài thơ “Sa hành đoản ca” thể hiện rõ nét nhất tâm trạng gì của Cao Bá Quát?
 • 10
  Bài thơ ra đời trên đường Cao Bá Quát vào Huế dự thi. Với hoàn cảnh đó, bài thơ thể hiện suy nghĩ gì của tác giả?
 • 11
  Hình ảnh bãi cát dài trong bài thơ “Sa hành đoản ca” biểu tượng cho điều gì?
 • 12
  Hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát là dụng ý gì của Cao Bá Quát?
 • 13
  Ý nghĩa ẩn dụ “đường cùng” trong câu thơ “Hãy nghe ta hát khúc đường cùng” là:
 • 14
  Câu thơ “Đi một bước như lùi một bước” trong bài thơ “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát có ý nghĩa thế nào?
 • 15
  Hai câu thơ “Không học được tiên ông phép ngủ; Trèo non, lội suối, giận khôn nguôi” trong bài thơ “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát thể hiện tâm tư gì của tác giả?
 • 16
  Nội dung thơ văn của Cao Bá Quát phản ảnh những điều gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm