Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt với những câu hỏi, bài tập được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh nắm vững lý thuyết cũng như rèn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

 • 1
  Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai?
 • 2
  Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai?
 • 3
  Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?
 • 4
  Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?
 • 5
  Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ?
 • 6
  Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa?
 • 7
  Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?
 • 8
  Động vật nào dưới đây không có răng nanh?
 • 9
  Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm?
 • 10
  Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm