Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi với các câu hỏi được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như ôn luyện nâng cao môn Sinh tại nhà.

 • 1
  Thức ăn của cá voi xanh là gì?
 • 2
  Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là sai?
 • 3
  Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
  Cá voi có cơ thể …(1)…, có lớp mỡ dưới da …(2)… và …(3)… gần như tiêu biến hoàn toàn.
 • 4
  Phát biểu nào dưới đây về cá voi là sai?
 • 5
  Ở dơi, giác quan nào sau đây rất nhạy bén?
 • 6
  Chi sau của dơi ăn sâu bọ có đặc điểm gì?
 • 7
  Động vật nào dưới đây không có răng?
 • 8
  Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là đúng?
 • 9
  Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là sai?
 • 10
  Phát biểu nào dưới đây về cách thức di chuyển của dơi là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 7 Xem thêm