Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, VnDoc giới thiệu bài Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ với nội dung bám sát chương trình học sách giáo khoa lớp 11, cùng nhiều bài tập trắc nghiệm Lý được tổng hợp khác nhau.

 • 1
  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?
 • 2
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 3
  Đơn vị của từ thông có thể là
 • 4
  Cho một khung dây có điện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B , α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:
 • 5
  Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi
 • 6
  Phát biểu nào sau đây không đúng với định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng?
 • 7
  Trường hợp nào sau đây từ thông qua vòng dây dẫn (C) biễn thiên?
  Vật lý 11 bài 23
 • 8
  Một khung dây hình tròn có diên tích S=2cm2 đặt trong từ trường có cảm ứng từ B=5.10-2T, các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là
 • 9
  Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2.10-5T, các đường sức từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 600. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là
 • 10
  Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 30, từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 378
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm