Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 3 có đáp án

Mã số: 05194. Đã có 2.115 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu 1.

Hiện nay trung bình mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng

Câu 2.

Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

Câu 3.

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

Câu 4.

Dự kiến dân số có thể ổn định vào năm 2025 với số dân khoảng

Câu 5.

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2001 - 2005 của các nước phát triển 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới và đang phát triển lần lượt là

Câu 6.

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 - 2006 của thế giới là

Câu 7.

Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở

Câu 8.

Ở các nước phát triển hiện tượng già hóa dân số được thể hiện ở

Câu 9.

Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do

Câu 10.

Biến đổi khí hậu toàn cầu là do

Câu 11.

Lượng khí thải đưa vào khí quyển ngày càng tăng hàng chục tỉ tấn mỗi năm chủ yếu là do

Câu 12.

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển đại dương là do

Câu 13.

Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt là

Câu 14.

Số người cao tuổi đang tăng nhanh hiện nay không phải ở khu vực

Câu 15.

Dự báo đến năm 2020, số lượng người cao tuổi trên thế giới chiếm khoảng

Câu 16.

Sự suy giảm đa dạng sinh vật dẫn đến hậu quả là

Câu 17.

Một số vấn đề mang tính toàn cầu xuất hiện vào những thập niên cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI trở thành mỗi đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình của thế giới là

Bắt đầu ngay
7 2.115