Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6 có đáp án

Mã số: 10219. Đã có 2.676 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. 

Mời các bạn tham khảo thêm:

1
Cho tập hợp X = {1;2;4;7}
Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
2
Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là
3
Cho F = {1;2;3;…;100}. Số phần tử của tập hợp F là:
4
Kết quả so sánh hai số 53 và 35
5
Tích 34. 35 được viết gọn là
6
Kết quả của phép tính 32 + 40 là:
7
Kết quả phép tính 210 : 25 bằng
8
Số La Mã XIX có giá trị tương ứng là
9
Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.
10
a, Tìm số tự nhiên x biết: 2x - 17 = 27
x = ....
b
Tính giá trị của biểu thức: A = 448  :{2464 : [171 – 5.(92 – 72)]}
A = ...
11
Tìm số tự nhiên n. Biết rằng khi đem số n chia cho 5 được thương là 19 và có số dư là 4.
Trả lời: n =...
12
Tìm x ∈ N. Biết: 4x - 1 - 7 = 34 : 32
Bắt đầu ngay
39 2.676