Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 10 học kì 1 (Lần 1) - Đề 1

Đề thi 15 phút môn Lịch sử 10 có đáp án

Mã số: 13187. Đã có 22 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 10 học kì 1 (Lần 1) - Đề 1 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh làm quen cấu trúc bài thi cũng như các câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 trong chương trình học lớp 10.

Đề thi 15 phút môn Lịch sử lớp 10 tập hợp những kiến thức trọng tâm của từng bài học theo chương trình SGK học kì 1 Lịch sử 10, hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

Chọn đáp án đúng nhất:
1. Vua ở Trung Quốc được gọi là gì?
2
Quốc gia cổ đại nào được hình thành trên lưu vực hai con sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ?
3
Điểm khác nhau cơ bản giữa đặc điểm kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?
4
Mâu thuẫn chính trong xã hội Thị quốc Địa Trung Hải là?
5
Các quốc gia cổ đại phương Tây theo thể chế
6
Người Rôma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?
Dựa vào hình ảnh sau để trả lời các câu hỏi:

1. Đây là công trình kiến trúc nào?

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 1 - Đề 1

2
Đây là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào?
Dựa vào đoạn dữ liệu sau để trả lời câu hỏi:

Tác giả …………(a)………………….. kể về chuyện nhà sư Huyền Trang và các đồ đệ tìm đường sang Tây thiên thình kinh trong các tập Tây du kí nổi tiếng. Tính cách các nhân vật được biểu hiện trên suốt dọc đường đầy gian nan trắc trở. Cuối cùng thầy trò cũng đạt được mục đích của mình.

1. Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a):
2
Tây thiên ở đây là chỉ quốc gia nào hiện nay?
Bắt đầu ngay
1 22