Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 có đáp án

Mã số: 12877. Đã có 71 bạn thử.

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, giúp học sinh nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8, tài liệu có kèm theo đáp án chi tiết giúp các bạn tự rèn luyện trước khi bước vào đề thi chính thức.

1

Nước có công thức hóa học là

2
Oxit bazơ tác dụng với nước tạo
3
Oxit axit tác dụng với nước tạo
4
Nước là hợp chất tạo bởi nguyên tố hidro và nguyên tố
5

Khí hidro tác dụng với khí oxi tạo ra 1,8 gam nước. Tính khối lượng của khí hidro (ở đktc)?

6
Khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi là
7

Nước sôi ở

8

Sản phẩm khi cho P2O5 tác dụng với nước là

9
Ở nhiệt độ thường, nước ở trạng thái
10

Khí hidro tác dụng với khí oxi tạo ra 1,8 gam nước. Tính khối lượng của khí oxi (ở đktc)?

Bắt đầu ngay
1 71