Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Axit - bazơ - muối

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Axit - bazơ - muối gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, do Vndoc biên soạn và đăng tải nhằm giúp học sinh nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo

 • 1
  Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với
 • 2

  Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch KOH 1,5M để trung hòa 300 ml dung dịch A chứa H2SO4 0,75M và HCl 1,5M

 • 3

  Khi nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì sau phản ứng thu được kết tủa màu

 • 4
  Bazơ làm phenolphtalein chuyển sang màu
 • 5

  Trong các chất sau, chất nào là muối axit

 • 6

  Gọi tên axit sau: HClO3

 • 7

  Cho các bazơ: NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)3, Al(OH)3. Số bazơ tan là

 • 8

  NaHSO4 đọc là

 • 9

  Muối trong gốc axit không còn nguyên tử hidro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại là muối

 • 10
  Axit làm quỳ tím chuyển sang màu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 8 Xem thêm