Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, nhằm giúp học sinh nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo

 • 1
  Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào
 • 2

  Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

 • 3

  Ở 20oC, hòa tan 40 g KNO3 vào 95 g nước thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của KNO3 ở 20oC là

 • 4

  Xác định độ tan của AgNO3 trong nước ở 25oC. Biết ở nhiệt độ này khi cho 333 gam AgNO3 vào 150 gam nước tạo thành dung dịch bão hòa

 • 5
  Độ tan của một chất trong nước là
 • 6
  Độ tan kí hiệu là
 • 7
  Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?
 • 8

  Độ tan của NaCl trong nước ở 20oC là 36 gam. Khi hòa tan 14 gam NaCl vào 40 gam nước thì phải hòa tan thêm gam NaCl nữa để dung dịch bão hòa?

 • 9
  Chọn câu đúng khi nói về độ tan:
  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là
 • 10

  Hòa tan 14,36 gam NaCl vào 40 gam nước ở nhiệt độ 20oC thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 69
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 8 Xem thêm