Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài nồng độ dung dịch gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, nhằm giúp học sinh nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. 

 • 1

  Cho Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 20%, sau phản ứng thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Zn tham gia phản ứng là

 • 2

  Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

 • 3

  Ở 20oC, độ tan của KCl là 34 gam. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl bão hòa ở nhiệt độ này

 • 4

  Tính khối lượng chất tan có trong 200 ml dung dịch Na2SO4 1,5M

 • 5

  Một dung dịch NaOH có nồng độ 15%. Tính khối lượng NaOH có trong 150g dung dịch

 • 6

  Hãy tính nồng độ mol của 400 gam CuSO4 trong 4 lít dung dịch

 • 7
  Nồng độ Mol của dung dịch
 • 8

  Hòa tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

 • 9

  Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 1M với 3 lít dung dịch axit H2SO4 0,2M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn?

 • 10
  Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 8 Xem thêm