Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, nhằm giúp học sinh nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1

  Hòa tan 15,5g Na2O vào nước được 0,5l dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A?

 • 2

  Đun nhẹ 40 gam dd NaCl cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được 8 gam muối NaCl khan. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được?

 • 3

  Hòa tan 15,5g Na2O vào nước được 0,5l dung dịch A. Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, khối lượng riêng là 1,14g/ml cần để trung hòa dung dịch A

 • 4

  Có 30g dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi pha thêm 20g H2O?

 • 5

  Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ là 18%. Khối lượng của dung dịch ban đầu là

 • 6

  Cốc dùng để pha chế có thể tích như thế nào so với thể tích dung dịch cần pha chế

 • 7

  Tính khối lượng chất tan cần dùng để pha chế 50g dung dịch MgCl2 4%.

 • 8

  Tính lượng nước cần dùng để pha chế 150g dung dịch HCl 4% từ dung dịch HCl 20%?

 • 9

  Để pha 500ml dung dịch nước muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V (ml) dung dịch NaCl 3%. Tính giá trị của V?

 • 10

  Công thức tính khối lượng dung dịch (mdd) rất quan trọng khi vận dụng vào các bài toán tính toán pha chế dung dịch, trong các công thức dưới thì công thức nào viết đúng? (D: khối lượng riêng của dung dịch, V: thể tích dung dịch)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 8 Xem thêm