Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 Trường TH Phan Bội Châu năm 2012-2013

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Mã số: 02668. Đã có 518 bạn thử.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 1 tham khảo bài test Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 Trường TH Phan Bội Châu năm 2012-2013 trên trang VnDoc.com. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu bổ ích cho việc giảng dạy của thầy cô cũng như việc ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Toán của các em học sinh lớp 1.

Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1: 
5cm + 2cm + 1cm = .............
Câu 2:
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Câu 3:
Một tuần lễ có mấy ngày?
Câu 4:
Số liền sau của 59 là:
Câu 5:
Số liền trước của 90 là:
Câu 6:
Hình vẽ bên có: .............. hình tam giác.
Phần II: Tự luận
Câu 1: Tính 
Câu 1.1:
36 + 22 = ..............

Câu 1.2:
88 - 14 = ...............
Câu 1.3:
93 - 53 = ..................
Câu 1.4:
87 - 4 = ............
Câu 1.5:
45 + 32 = ..............
Câu 1.6:
79 - 63 = ..............
Câu 2:
Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
68 - 21 ........... 59 - 22
Câu 3:
Hà có 24 bông hoa, Lan có 20 bông hoa. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu bông hoa?
Trả lời:
Cả hai bạn có ............. bông hoa.
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Câu 4.1:
......... - 30 = 50
Câu 4.2:
35 + ......... = 77
Bắt đầu ngay
4 518