Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án

Mã số: 11322. Đã có 138 bạn thử.

Đề thi cuối học kỳ 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu ôn thi học kì 2 hữu ích cho các em học sinh. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD & ĐT giúp học sinh lớp 1 luyện thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4.

Ex 1: Matching

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

A.
B.
C
D.
E.
F.
G.
H.
Ex 4: Complete the word

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ex 3. Tick X/ V

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bắt đầu ngay
1 138