Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04886. Đã có 9.775 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017 vừa được cập nhật, hãy cùng bắt đầu làm bài thi và xem khả năng của bản thân như thế nào. Chúc các em có được điểm số tuyệt đối!

Mời các bạn làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017 để có thêm kinh nghiệm ôn thi Vioympic Toán lớp 3. Những đề thi này sẽ giúp các em luyện thi Violympic tốt hơn cũng như đạt kết quả cao ở các vòng thi tiếp theo. Chúc các em thi tốt.

Bài 1: Mười hai con giáp
Câu 1: Tính 673 - 382 + 12 =...
Câu 2
Tính: 530 - 296 =...
Câu 3
Tìm x, biết x x 5 = 95
Trả lời: x =...
Câu 4
Mỗi chồng ghế có 15 chiếc ghế. Hỏi 5 chồng ghế thì có tất cả bao nhiêu chiếc ghế?
Trả lời: Có tất cả số ghế là: ... chiếc
Câu 5
4 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ?
Trả lời: 4 phút bằng .../... của 1 giờ.
Câu 6
4 túi gạo như nhau có tất cả 72kg gạo. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Mỗi túi có số gạo là: ... kg
Câu 7
Lấy tổng của số lớn nhất có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 5 và số lẻ bé nhất có 2 chữ số rồi chia cho 4 thì được số dư là: ...
Câu 8
Tính: 326 x 3 = ...
Câu 9
Có 87 hộp bánh được xếp vào các thùng, mỗi thùng xếp được nhiều nhất là 8 hộp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để xếp được hết số bánh trên?
Trả lời: Cần ít nhất số thùng là: ... thùng
Câu 10
Tính: 5 x 46 x 2 = ...
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1: Tính 87 : 3 = ...
Câu 2
Tính: 403 - 298 = ...
Câu 3
Độ dài quãng đường từ A đến D ( như hình vẽ) dài 1km. Biết AB = BC = 275 m. Độ dài đoạn đường CD là?
Câu 4
Tìm x, biết x : 7 = 125 (dư 4)
Trả lời x = ...
Câu 5
Co 4 chữ số: 4, 5, 2, 1. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?
Trả lời: Viết được tất cả ... số
Bài 3
Câu 1: Có 56kg gạo chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là: ... kg
Câu 2
Số 400 là số liền sau của số ...
Câu 3
Tính 78 : 2 = ...
Câu 4
Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 259kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 16kg gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được ...kg gạo.
Câu 5
Số dư trong phép chia 75 cho 4 là ...
Câu 6
Lúc đầu cả ba người cùng mua chung 47 kg gạo. Lúc sau ba người cùng mua thêm 10kg nữa. Hỏi mỗi người đã mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết rằng số gạo mỗi người mua là như nhau.
Trả lời: Số gạo mỗi người đã mua là ... kg
Câu 7
Tính 56 : 4 x 9 = ...
Câu 8
Tính 21 x 4 - 18 = ...
Câu 9
Tìm x, biết 82 : x = 6 (dư 4)
Trả lời: x = ...
Câu 10
Tìm x, biết 87 : x = 7 (dư 3)
Trả lời: x = ...
Bắt đầu ngay
281 9.775