Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1)

Trắc nghiệm Địa lý 11 có đáp án

Mã số: 08066. Đã có 3.240 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1) với nhiều câu hỏi bổ ích bám sát nội dung trọng tâm của bài, đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng giúp học sinh có thêm tài liệu tự học tại nhà. Chúc các bạn ghi điểm số cao!

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 4: Thực hành - Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 2)

1
Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan
2
Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
3
Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân làm cho Châu Phi còn nghèo là
4
Nhận xét đúng nhất về nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi thấp so với các Châu lục khác là do
5
Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu Phi so với trung bình của thế giới lớn gấp
6
Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là
7
Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới
8
Nền kinh tế Châu Phi hiện đang phá triển theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn bị coi là châu lục nghèo đói, chậm phát triển vì:
9
Năm 2004, 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Châu Phi, đạt từ 4,0% trở lên là
10
So với tổng số dân trên thế giới năm 2005, dân số Châu Phi chiếm
11
Nhận xét đúng nhất khi so sánh một số chỉ tiêu về dân số Châu Phi với thế giới vào năm 2005 là
12
Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ La Tinh là
13
Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ La Tinh là
14
Mĩ La Tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển
15
Cho tới đầu thế kỷ XXI, số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La Tinh còn khá đông, dao động từ
Bắt đầu ngay
5 3.240