Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 13

Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Mã số: 11663. Đã có 186 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để củng cố thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 2 bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 13 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Văn Lang là một nước
Câu 2: Thời Văn Lang, ngoài việc đúc lưỡi cày, vũ khí,… những người thợ thủ công còn biết đúc
Câu 3: Ngoài đúc đồng, người Lạc Việt bắt đầu biết
Câu 4: Việc đi lại giữa các làng, chạ chủ yếu bằng
Câu 5: Sau những ngày lao động mệt nhọc, cư dân Văn Lang thường làm gì
Câu 6: Trong các ngày hội, thường vang lên tiếng
Câu 7: Đời sống vật chất và tinh thần đặc sắc của cư dân Văn Lang đã hòa quyện nhau lại trong con người Lạc Việt đương thời, tạo nên
Câu 8: Tầng lớp cuối cùng trong xã hội Văn Lang là
Câu 9: Truyện bánh chưng bánh giầy cho ta biết tục lệ gì của cư dân Văn Lang.
Câu 10: Vào những ngày thường, người nam thường
Bắt đầu ngay
1 186