Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 6 trực tuyến

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Mời các em học sinh ôn luyện lại kiến thức lịch sử lớp 6 với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 6 bao gồm 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử được xây dựng bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt.

 • 1. Sáng tạo ra chữ số: số 1 đến 9 và số 0 là công của
 • 2. Phép đếm từ 1 đến 10 là phát minh của
 • 3. Người Lưỡng Hà giỏi về
 • 4. Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra
 • 5. Văn học Hy-Lạp là
 • 6. Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng
 • 7. Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời là cách tính của
 • 8. Những bộ sử thi nổi tiếng của Hi Lạp là
 • 9. Đấu trường Cô-li-dê ở đâu?
 • 10. Người phương Đông cổ đại đều dùng chữ
 • 11. Chữ tượng hình được viết đầu tiên trên
 • 12. Thành Babilon ở
 • 13. Đền Pác-tê-nông ở đâu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 1.399
Sắp xếp theo
  Lịch sử 6 Xem thêm