Trắc nghiệm Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Trắc nghiệm Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 23

Câu 1: Nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc

A. năm 618

B. năm 619

C. năm 620

D. năm 621

Câu 2: Nước ta bị nhà Đường đô hộ năm nào?

A. 68

B.168

C.618

D.806

Câu 3: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

A. An Nam đô hộ phủ.

B. An Bắc đô hộ phủ.

C. An Đông đô hộ phủ.

D. An Tây đô hộ phủ.

Câu 4. Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu:

A.Cửa sông Tô Lịch

B.Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

C.Việt Trì - Phú Thọ

D.Tống Bình - Hà Nội

Câu 5. Dưới thời Đường, ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp

A. Sừng tê

B. Ngọc Trai

C. Đồi mồi

D. Quả vải mỗi mùa vụ đến

Câu 6: Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là

A. Vua Mai

B. Mai Hắc Đế.

C. Vua Đế.

D. Vua Hắc

Câu 7: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

A. 1 vạn quân

B. 5 vạn quân

C. 10 vạn quân

D. 15 vạn quân

Câu 8: Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở?

A. núi Vệ

B. trong thung lũng Hùng Sơn

C. Nam Đàn

D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn

Câu 9: Phùng Hưng quê ở

A. Đường Lâm

B. Mê Linh

C. Cổ Loa

D. Hát Môn

Câu 10: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là

A. Cao Chính Bình

B. Cao Tống Bình

C. Tống Chính Bình

D. Tống Cao Bình

Câu 11: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là

A. em trai Phùng Hải

B. con trai Phùng An.

C. không có ai nối nghiệp

D. tất cả các tướng cùng hợp sức nối nghiệp

Câu 12: Quan lang là

A. chức quan đứng đầu phủ đô hộ

B. con trai vua

C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi

D. người đứng đầu một châu.

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

A

D

D

B

C

D

A

A

B

C

Đánh giá bài viết
1 469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm