Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 21

Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là

A. nhà Hán

B. nhà Ngô

C. nhà Lương

D. nhà Tần

Câu 2: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành

A. 3 châu.

B. 4 châu.

C. 5 châu.

D. 6 châu.

Câu 3: Thứ sử Giao Châu bấy giờ là

A. Tô Định

B. Lục Dận

C. Tiêu Tư

D. Giả Tông.

Câu 4: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm

A. 541

B. 542

C. 543

D. 544

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế

A. mùa xuân năm 542

B. mùa xuân năm 543

C. mùa xuân năm 544

D. mùa xuân năm 545

Câu 6: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là

A. Lý Bắc Đế.

B. Lý Nam Đế.

C. Lý Đông Đế.

D. Lý Tây Đế.

Câu 7: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là

A. Vạn Xuân.

B. Đại Việt.

C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Ngu.

Câu 8: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là

A. Quang Đức

B. Thiên Đức

C. Thuận Đức

D. Khởi Đức

Câu 9: Giúp vua cai quản mọi việc là

A. Phạm Tu

B. Tinh Thiều

C. Triệu Túc

D. Triệu Quang Phục

Câu 10: Triều đình Vạn Xuân gồm có

A. ban văn và ban võ.

B. ban văn và ban sử.

C. ban võ và ban khoa học.

D. lục bộ.

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

D

C

B

C

B

A

B

C

C

Đánh giá bài viết
18 1.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm