Trắc nghiệm Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) bao gồm 11 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 20

Câu 1: Nho giáo được lập ra bởi

A. Lão Tử

B. Trang Tử

C. Khổng Tử

D. Hàn Mặc Tử

Câu 2: Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của

A. Hai Bà Trưng

B. Bà Triệu

C. Mai Hắc Đế

D. Lí Bí

Câu 3: Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu là ở

A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

B. Hát Môn

C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

D. Mê Linh.

Câu 4: Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem

A. 5000 quân

B. 6000 quân

C. 7000 quân

D. 8000 quân

Câu 5: Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là

A. Nho giáo được ra đời từ sớm.

B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

C. Nho giáo do Khổng tử sáng lập ra.

D. Nho giáo khuyên con người làm nhiều việc thiện.

Câu 6: Ở thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta xuất hiện thêm những nông dân không có ruộng đất, phải cày cấy thuê, lịch sử gọi đó là

A. nông dân công xã.

B. nô tì

C. nô lệ

D. nông dân lệ thuộc

Câu 7: Đạo giáo do ai sáng lập?

A. Lão Tử

B. Trang Tử

C. Khổng Tử

D. Hàn Mặc Tử

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm

A. 238

B. 248

C. 258

D. 268

Câu 9: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

A. Do người Hán sang đô hộ nhưng không quan tâm đến văn hóa.

B. Do văn hóa của Người Việt phát triển quá rực rỡ.

C. Do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Phật giáo ra đời ở đâu?

A. Ấn Độ

B.Việt Nam

C.Trung Quốc

D.Thái Lan

Câu 11: Bà Triệu hi sinh trên

A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

B. Hát Môn

C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

D. Mê Linh.

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

C

B

A

B

B

D

A

B

C

A

A

Đánh giá bài viết
1 639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm