Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 5

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 5 với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, hỗ trợ quá trình dạy và học trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào

A. Thiên niên kỷ I TCN

B. Thiên niên kỷ II TCN

C. Thiên niên kỷ III TCN

D. Thiên niên kỷ IV TCN

Câu 2: Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu

A. Ở Tây Âu

B. Ở Nam Âu

C. Ở Bắc Âu

D. Ở Trung Âu

Câu 3: Xã hội có mấy giai cấp chính:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 4: Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

A. Chế độ phong kiến

B. Chế độ chuyên chế

C. Chiếm hữu nô lệ

D. Quân chủ lập hiến

Câu 5: Chủ nô là

A. Chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành

B. Chủ xưởng giàu có, chăm lo cuộc sống của tất cả mọi người

C. Bóc lột nô lệ dã man

D. A, C đúng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B C C D
Đánh giá bài viết
17 3.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm