Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 6 với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm bài học thuộc chương trình học lớp 6, nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt lý thuyết, ôn luyện nâng cao kết quả học tập.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Câu 1: Sáng tạo ra chữ số: số 1 đến 9 và số 0 là công của

A. Ai Cập

B. Rô ma

C. Ấn Độ

D. Trung Quốc

Câu 2: Phép đếm từ 1 đến 10 là phát minh của

A. Ai Cập

B. Rô ma

C. Hy Lạp

D. Ấn Độ

Câu 3: Người Lưỡng Hà giỏi về

A. Hình học

B. Số học

C. Thiên văn

D. Văn học

Câu 4: Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra

A. Chữ cái a, b, c

B. Pi = 3,14

C. Hình học

D. Chữ viết

Câu 5: Văn học Hy-Lạp là

A. Sử thi I –li át

B. Ô-đi-xê của Hô me

C. Kịch thơ Ô re xti của Et xin

D. A, B, C

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C D B A D
Đánh giá bài viết
7 1.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm