Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 4 với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, hỗ trợ quá trình dạy và học trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Câu 1: Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hòa

C. Quân chủ chuyên chế

D. Dân chủ

Câu 2: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

A. Qúy tộc

B. Nông dân công xã

C. Nô lệ

D. Nô tỳ

Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

A. Cuối thiên niên kỷ thứ IV

B. Cuối thiên niên kỷ thứ V

C. Cuối thiên niên kỷ thứ III

D. Cuối thiên niên kỷ thứ I

Câu 4: Các quốc gia phương Đông đầu tiên ở đâu?

A. Lưỡng Hà

B. Ai Cập - Sông Nin

C. Ấn Độ - Sông Hằng

D. A, B, C

Câu 5. Vua được gọi là Pharaong ở đâu

A. Ấn Độ

B. Lưỡng Hà

C. Hi Lạp

D. Ai Cập

Câu 6: Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?

A. Ai Cập

B. Ấn Độ

C. Lưỡng Hà

D. Trung Quốc

Câu 7: Luật Ham-mu-ra-bi bảo vệ quyền lợi của:

A. Nông dân

B. Nô lệ

C. Qúy tộc

D. A. B đúng

Câu 8: Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

A. Ai Cập

B. Lưỡng Hà

C. Hi Lạp

D. Rô-ma

Câu 9: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm mấy tầng lớp nào?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 10: Giúp việc cho vua có quý tộc

A. Lo việc thu thuế

B. Xây dựng cung điện

C. Đền tháp và chỉ huy quân đội.

D. A, B, C

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B A D D C C B A D
Đánh giá bài viết
22 4.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm