Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Mã số: 11782. Đã có 337 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 khác nhau do VnDoc biên soạn và đăng tải giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

1
Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
2
Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu?
3

Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì?

4
Tại sao Lý Công Uẩn dời độ về Đại La (Thăng Long)?
5
Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?
6

Nhà Lý chia nước ra bao nhiêu lộ, phủ?

7

Đứng đầu các lộ, phủ thời Lý là chức quan gì?

8

Thời gian nào nhà Lý ban hành bộ Hình thư?

9

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:

10

Bộ “Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?

11
Dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?
12
Thời kì cai trị của nhà Lý, quan hệ giữa Đại Việt và Cham-pa như thế nào?
13

Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

14
Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì?
15
Nhà Tống xúi dục Cham-pa đánh Đại Việt nhằm mục đích gì?
Bắt đầu ngay
2 337