Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Mã số: 08537. Đã có 182 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 19: Dòng điện - Nguồn điện với nhiều dạng câu hỏi, bài tập khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức, nâng cao kỹ năng và thành tích môn Vật lý lớp 7.

1
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng
2
Chọn câu đúng nhấtChọn câu đúng nhất
3
Chọn câu đúng
4
Chọn câu trả lời đúng
Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện:
5
Chọn câu trả lời đúng
Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:
6
Chọn câu trả lời đúng
Các dụng cụ điện hoạt động được là do:
7
Chọn câu trả lời đúng
Hãy chỉ ra cực dương của các nguồn điện trên hình 8.1:
Vât lý 7 bài 19
8
Chọn câu trả lời đúng
Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:
9
Chọn câu trả lời đúng
Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây?
10
Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:
11
Chọn câu saiChọn câu sai
12
Chọn câu trả lời đúng
Khi sử dụng đèn pin, nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do những khả năng nào sau đây:
13
Chọn câu trả lời đúng
Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
14
Chọn câu trả lời đúng
Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
15
Quy ước nào sau đây là đúng
16
Chọn phát biểu đúng
Bắt đầu ngay
4 182