Nguyễn Linh An Công nghệ Lớp 10,

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

  Nếu giống mới vượt trội so với giống phổ biến trong sản xuất đại trà về các tiêu chí trên thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm giống toàn quốc.

  0 Trả lời 08:30 18/08
  • Captain
   Captain

   Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

   0 Trả lời 08:31 18/08
   • Bon
    0 Trả lời 08:31 18/08
    Công nghệ Xem thêm