Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 34 Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 34 Chân trời sáng tạo tổng hợp 10 câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Bài tập trắc nghiệm giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo. Các dạng bài tập bám sát nội dung chương trình học trên lớp.

Ngoài ra, các em học sinh có thể ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

Toán lớp 3: Tính giá trị của biểu thức Chân trời sáng tạo

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia: ta thực hiện các phép tính .......... trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
 • Câu 2: Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng với biểu thức 2 × 3 + 5
 • Câu 3: Biểu thức nào sau đây có giá trị khác với biểu thức 2 × 8 + 14:
 • Câu 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong phép tính sau: 3 ... 5 + 15 = 30
 • Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 × 2 + ... = 30
 • Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ... : 4 + 2 = 12
 • Câu 7: So sánh: 5 × 4 + 60 ..... 81 : 9 + 90
 • Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong phép tính sau: 50 ... 17 - 7 = 60
 • Câu 9: Trong giỏ có 7 chùm nhãn, mỗi chùm có 5 quả. Ngoài giỏ có 20 quả. Hỏi cả trong và ngoài giỏ có tất cả bao nhiêu quả nhãn?
 • Câu 10: Trong hộp có 2 gói bánh, mỗi gói có 5 cái bánh. Ngoài hộp có 20 cái bánh. Hỏi cả trong và ngoài hộp có tất cả bao nhiêu cái bánh?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 3

  Xem thêm