Thanh Thủy Hà Tin học

Trong Windows, muốn chuyển đổi cửa sổ làm việc, ta nhấn tổ hợp phím:

3
3 Câu trả lời
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  Câu 11: B. File / Save as

  Câu 13; A. Data/ Sort

  Câu 14: C

  Câu 15: B

  Câu 16: B. Định dạng lề trang in

  Câu 17: D

  Câu 18: C

  Câu 19 B

  Câu 20 D

  Trả lời hay
  1 Trả lời 10:03 11/03
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Câu 21 B

  Câu 22 C

  Câu 25 B

  Câu 26 C

  Câu 27: D canh trái trong ô

  Câu 29 A

  Câu 30 A

  Câu 36 C

  Câu 38 D

  Trả lời hay
  1 Trả lời 10:08 11/03
 • chouuuu ✔
  chouuuu ✔

  Câu 1: C <Alt + Tab>

  Câu 2: A modify

  Câu 3: B Insert

  câu 4: D Number

  Câu 5: D before

  Câu 6: A. Insert rows above

  Câu 7: A

  Câu 8: C Delete

  Câu 9: D

  Câu 10: C Move here

  0 Trả lời 09:49 11/03

Tin học

Xem thêm