Phạm Hồng Hà Chi Lịch Sử Lớp 5

Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 1. Viết một đoạn văn về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
 2. . Tóm tắt câu chuyện kể về Bác Hồ trong thời gian tìm đường cứu nước. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
3
3 Câu trả lời
 • Bon
  Bon

  Đoạn văn thời niên thiếu Nguyễn Tất Thành

  Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

  2 Trả lời 17:39 12/10
  • Phạm Hồng Hà Chi
   Phạm Hồng Hà Chi

   Ai giúp với ạ

   2 Trả lời 17:45 12/10
   • Captain
    Captain

    Tóm tắt câu chuyện kể về Bác Hồ

    Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, bôn ba mọi vùng đất, tài sản duy nhất và quý báu nhất của Bác lúc đó là hai bàn tay, đôi mắt và con tim, khối óc. Đôi bàn tay Người không bao giờ từ chối một công việc khó khăn nào, dù là cào tuyết dưới trời đông giá lạnh hay vét bùn, bán báo, vẽ thuê, chụp ảnh…để kiếm sống và hoạt động cách mạng.

    1 Trả lời 17:40 12/10
    Lịch Sử
    Xem thêm