Bài tập Tết môn Toán lớp 3 năm 2021 - Đề 1 Online

Đề ôn tập tết môn Toán lớp 3 có đáp án

Để giúp các em học sinh ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán 2021, VnDoc gửi tới các em Bài tập Tết môn Toán lớp 3 năm 2021 - Đề 1 Online. Đây là đề luyện trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Toán lớp 3 bao gồm các dạng Toán cơ bản giúp các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo, ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức cho các dạng Toán đã học, ôn tập dịp Tết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Bài 1. Tính:
 • a) 9 x 8 - 19 =
  53
 • b) 36 : 4 x 5 =
  45
 • c) 54 : 9 : 2 =
  3
 • Bài 2. Tìm a
  a) a : 9 + 46 = 72
  a = ....
  234
 • b) 68 + a : 9 = 72
  a =
  36
 • Bài 3. Hiện nay con 4 tuổi, mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau 4 năm nữa mẹ gấp mấy lần tuổi con?
  Sau 4 năm nữa, tuổi mẹ gấp ...... lần tuổi con
  4
  Tuổi mẹ hiện nay là:
  4 x 7 = 28
  Tuổi con sau 4 năm nữa là 
  4 + 4 = 8 tuổi
  Tuổi mẹ sau 4 năm nữa là
  28 + 4 = 32 tuổi
  Tuổi mẹ hiện nay là:
  4 x 7 = 28
  Tuổi con sau 4 năm nữa là 
  4 + 4 = 8 tuổi
  Tuổi mẹ sau 4 năm nữa là
  28 + 4 = 32 tuổi
  Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
  32 : 8 = 4 lần
  Đáp số: 4 lần
  Đáp số: 4 lần
 • Bài 4. Một phép chia có số chia là 8 và thương là 15, số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Tìm số bị chia trong phép chia đó?
  Số bị chia cần tìm là: 
  127
  Sư dư lớn nhất có thể có là 7
  Số bị chia cần tìm là: 8 x 15 + 7 = 127
  Đáp số: 127
 • Bài 5. Hai kho có tất cả 560kg thóc. Nếu kho A nhập thêm 120kg, kho B nhập thêm 150kg thi số thóc của hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu kg thóc?
 • Số thóc kho A lúc đầu là .........kg
  295
 • Số thóc kho B lúc đầu là .........kg
  265
  Tổng số thóc hai kho sau khi nhập thêm là:
  560 + 120 + 150 = 830kg
  Số thóc mỗi kho sau khi nhập thêm là:
  830 : 2 = 415kg
  Số thóc kho A lúc đầu là:
  415 - 120 = 295kg
  số thóc kho B lúc đầu là:
  415 - 150 = 265kg
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
71 2.365
Sắp xếp theo
  Toán lớp 3 Xem thêm