Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn là mẫu tờ khai do cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn khai nhận các thông tin để đăng ký với Sở tư pháp tỉnh (thành phố) về việc thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 76 KB

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 115 KB

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng là mẫu biên bản thỏa thuận được lập ra để thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 82 KB

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (dùng cho cả trường hợp khai sinh quá hạn) là tờ khai dành cho người cha hoặc người mẹ là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, tới cơ quan đại diện của Việt Nam ở quốc gia đó để khai báo và làm giấy khai sinh cho con.... kể cả trường hợp đã quá thời gian...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 131 KB

Mẫu lý lịch cá nhân Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Mẫu lý lịch cá nhân
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài) là mẫu bản khai lý lịch cá nhân được dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu lý lịch cá nhân tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 76 KB

Mẫu giấy cử người giám hộ Mẫu giấy cử người giám hộ Giấy cử người giám hộ

Mẫu giấy cử người giám hộ
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Mẫu giấy cử người giám hộ là mẫu giấy được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để cử người giám hộ. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người cử giám hộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy cử người giám hộ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 85 KB

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế là mẫu bản tờ khai được cá nhân lập ra để khai về việc đăng ký nhận nuôi con nuôi thực tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 104 KB

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Giám hộ là chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nhằm mục đích để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự,... biểu mẫu này sử dụng cho người kê khai các thông tin theo quy định để được đăng ký việc giám hộ,.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 91 KB

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi được sử dụng trong trường hợp việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại....
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 76 KB

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Theo đó, Luật quy định, UBND cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (GXNTTHN).
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 126 KB
Có tất cả 84 tài liệu.