Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 có đáp án số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2019 trường THPT
Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1
Câu 41: Cho bảng số liệu sau: Đầu của nước ngoài vào Việt nam.
Năm
Số dự án
Vốn đăng (triệu USD)
Vốn thực hiện (triệu
USD)
1991
152
1292
329
1995
415
6937
2556
2015
1387
32004
24100
Để th hiện số dự án vốn đầu trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1991 - 2015,
biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ kết hợp (cột chồng đường).
Câu 42: Hậu quả lớn nhất của việc phân bố dân không hợp là
A. khó khăn cho việc khai thác tài nguyên.
B. gây lãng phí nguồn lao động.
C. ô nhiễm môi trường.
D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Câu 43: Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản nước ta còn
thấp ch yếu do
A. hệ thống các cảng chưa đáp ứng được yêu cầu.
B. u thuyền các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.
C. i trường biển bị suy thoái nguồn lợi thủy sản suy giảm.
D. việc chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng thương phẩm còn nhiều hạn
chế.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 44: Nguyên nhân quan trọng nhất m cho quá trình đô thị a nước ta
hiện nay phát triển nhanh
A. quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đang được đẩy mạnh.
B. nền kinh tế nước ta đang chuyển sang kinh tế thị trường.
C. nước ta đang hội nhập với quốc tế khu vực.
D. nước ta thu t được nhiều vốn đầu ớc ngoài.
Câu 45: Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng đồi núi Tây Bắc Đông
Bắc
A. đồi núi thấp chiếm ưu thế.
B. nghiêng theo hướng tây bắc - đông nam.
C. nhiều sơn nguyên, cao nguyên.
D. nhiều khối núi cao, đồ sộ.
Câu 46: nước ta, việc làm đang vấn đề hội gay gắt
A. số lượng lao động cần giải quyết việc làm hàng năm cao hơn số việc làm
mới.
B. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát
triển.
C. Tỉ lệ thất nghiệp tỉ lệ thiếu việc làm trên cả ớc còn rất lớn.
D. Nước ta nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao.
Câu 47: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về nh ởng của biển
Đông đối với khí hậu nước ta?
A. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí.
B. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía tây đất ớc.
C. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.
D. Biển Đông mang lại một lượng a lớn.
Câu 48: Đây không phải tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến
nông nghiệp của nước ta?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.
B. Làm tăng tính chất bấp bênh vốn của nền nông nghiệp.
C. sở để đa dạng hóa cơ cấu mùa vụ và sản phẩm nông nghiệp.
D. Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm.
Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13- 14, dãy núi thuộc miền
Tây Bắc Bắc Trung B
A. PuCaTha.
B. KonKaKinh
C. PuSamSao
D. Đông Triều.
Câu 50: Đây điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện miền Bắc các
nhà y nhiệt điện miền Nam.
A. Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố.
B. c nhà máy miền Nam thường quy lớn hơn.
C. Các nhà máy miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc
khí.
D. c nhà máy miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy miền
Nam.
Câu 51: Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX đến nay, hoạt động du lịch nước ta thực
sự phát triển nhanh chủ yếu do
A. nhu cầu du lịch của người dân tăng cao.
B. i nguyên du lịch phong phú, đa dạng.
C. sở vật chất hạ tầng được hiện đại hóa .
D. chính sách Đổi mới của Nhà nước.
Câu 52: Chè, cây ăn quả, cây ợc liệu chuyên môn hóa của vùng
A. Bắc Trung Bộ.

Đề thi thử môn Địa lý 2019

Đánh giá bài viết
1 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm