Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

164 122.536

Bộ đề thi Violympic toán lớp 1

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 này gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 1 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 5 NĂM 2015 - 2016

Làm Online: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 1: 3 + 1 + 0 = .............

Câu 2: 4 - 2 + 3 = ...........

Câu 3: 3 - 2 + 3 = ..............

Câu 4: 3 - 1 + 3 = ..............

Câu 5: 3 - 1 + 2 = .............

Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp nhé!

Câu 6: 6 ........... 4 + 1

Câu 7: 5 + 0 .......... 3 + 2

Câu 8: 8 ............. 7

Câu 9: 3 - 1 ............... 4 - 2

Câu 10: 3 + 1 .............. 4 + 0

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

 Vòng 6

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violypic toán lớp 1 vòng 6

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

.... + 4 = 4

Câu 2.2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

.... + 1 = 1

Câu 2.3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

3 + ..... = 4 + 0

Câu 2.4: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

.... + 1 = 3 + 1

Câu 2.5: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

3 + ..... + 0 = 0 + 4 + 1

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violypic toán lớp 1 vòng 6

Vòng 7

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Tính: 4 + 1 = ............

a. 1                  b. 2              c. 3             d. 5

Câu 1.2: Tính: 4 - 1 = ...........

a. 1               b. 2                 c. 3             d. 4

Câu 1.3: Tính: 4 - 3 = ............

a. 1                b. 2               c. 3             d. 4

Câu 1.4: Tính: 3 + 2 = ...........

a. 1                b. 2               c. 3                d. 5

Câu 1.5: Hãy chọn đáp án đúng: ............. = 4 - 1

a. 1            b. 1 + 2               c. 4                  d. 2

Câu 1.6: Hãy chọn đáp án đúng: 2 + .......... = 4

a. 1 + 3           b. 2                c. 2 + 1           d. 4

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng: ............ - 2 = 3 - 1

a. 1              b. 2                 c. 3                d. 4

Câu 1.8: Chọn đáp án đúng: 4 - 1 = 3 + ............   

a. 1              b. 2                 c. 0               d. 4

Câu 1.9: Hãy chọn đáp án đúng: ................ = 4 - 3 + 1

a. 1              b. 2 + 1            c. 1 + 1            d. 4

Câu 1.10: Hãy chọn đáp án đúng: 3 + 1 - .............. = 2

a. 1               b. 2             c. 3            d. 2 + 1

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violypic toán lớp 1 vòng 6

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: ............. - 1 = 2

Câu 3.2: 2 - ............ = 1

Câu 3.3: 4 - ............... = 3

Câu 3.4: 3 + 1 = ............

Câu 3.5: ............ - 1 = 3

Câu 3.6: 1 + ............. = 3

Câu 3.7:......... + 0 = 5

Câu 3.8: 1 + .......... = 5

Câu 3.9: Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:

4 - 3 .............. 0

Câu 3.10: 1 ............. 4 - 3

Các đề thi Violympic Toán lớp 1 tương tự:

Đánh giá bài viết
164 122.536

Video đang được xem nhiều

Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm