Lan Trịnh GDCD Lớp 7

Ca dao tục ngữ về yêu thương con người

Tìm những câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người

6
6 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  Tục ngữ:

  1. Lá lành đùm lá rách.

  2. Chị ngã, em nâng.

  3. Thương người như thể thương thân.

  4. Nhường cơm, sẻ áo.

  5. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

  6. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  Ca dao:

  1. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  2. Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  3. Có anh có chị mới hay

  Không anh không chị như cây một mình.

  4. Chị em một ruột cắt ra

  Chị không em có cũng là như không.

  80 Trả lời 17:29 29/07
  • Ỉn
   Ỉn

   Ca dao:

   1. Bầu ơi thương lấy bí cùng,

   Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

   2. Anh em như thể chân tay

   Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

   3. Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

   Người trong một nước phải thương nhau cùng.

   Tục ngữ:

   - Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

   - Thương người như thể thương thân.

   - Nhường cơm sẻ áo.

   - Lá lành đùm lá rách.

   36 Trả lời 17:27 29/07
   • Bờm
    Bờm

    Tục ngữ:

    1. Máu chảy ruột mềm.

    2. Chia ngọt sẻ bùi.

    3. Kính già, già để tuổi cho.

    4. Yêu nhau chín bỏ làm mười.

    Ca dao:

    1. Anh đi anh nhớ quê nhà

    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

    Nhớ ai dãi nắng dầm sương

    Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

    2. Người dưng có ngãi thì đãi người dưng

    Anh em không ngãi thì đừng anh em.

    3. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông

    Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

    27 Trả lời 17:31 29/07
    • Lựu
     Lựu

     Chị ngã, em nâng

     Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

     Thương người như thể thương thân.

     Nhường cơm, sẻ áo.

     Một miếng khi đói bằng một gói khi no.


     12 Trả lời 14:26 11/10
     • bin Bin ϟ A I M B O T
      bin Bin ϟ A I M B O T

      Tục ngữ:

      1. Lá lành đùm lá rách.

      2. Chị ngã, em nâng.

      3. Thương người như thể thương thân.

      4. Nhường cơm, sẻ áo.

      5. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

      6. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

      Ca dao:

      1. Nhiễu điều phủ lấy giá gương

      Người trong một nước phải thương nhau cùng.

      2. Bầu ơi thương lấy bí cùng

      Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

      3. Có anh có chị mới hay

      Không anh không chị như cây một mình.

      4. Chị em một ruột cắt ra

      Chị không em có cũng là như không

      1 Trả lời 21:26 24/10
      • hena
       hena

       yêu thương con người là gì

       0 Trả lời 20:41 20/10
       GDCD
       Xem thêm