Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

1 655

Cách viết giao tử cho thể tứ bội

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa, nội dung tài liệu chi tiết và ngắn gọn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Sinh vật bình thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử bình thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử như thế nào.

Ở bài này sẽ hướng dẫn các em cách viết và các định tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân của thể tứ bội (4n).

Ví dụ: thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội các em sơ đồ hình chữ nhật như bên dưới.

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen.

Ví dụ ở trên cơ thể có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a.

Sau đó ta sẽ nối các cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau:

Số giao tử AA = 1

Số giao tử aa = 1

Số giao tử Aa = 4

Vậy cơ thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa :

Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũng đề cập 1 gen nào đó của thể tứ bộ thôi. Tương tự các bạn tự viết tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ các cơ thể tứ bộ có kiểu gen AAAA, AAAa, Aaaa và aaaa.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 655
Sinh học lớp 12 Xem thêm