Câu hỏi và đáp án ôn tập hội thi ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Để chuẩn bị cho các bạn sinh viên tham gia hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh do TW Đoàn tổ chức, VnDoc xin gửi tới các bạn thể lệ cuộc thi và một số gợi ý ôn tập. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu trong file tải về.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

100 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. THỂ LỆ

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường"
Lần thứ II - năm 2017

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG THI

1. Tên gọi hội thi: Ánh sáng soi đường

2. Nội dung cơ bản Hội thi

 • Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 • Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Bảng cá nhân: Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước.

1.2. Bảng đội tuyển:

 • Mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc trực thuộc Đoàn trực thuộc.
 • Thành viên của đội tuyển được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau:

+ Không phải là sinh viên đang theo học ở các ngành, chuyên ngành: Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị; Chính trị học; Giáo dục chính trị.

+ Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

Hạn chót gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển là ngày 29/3/2017. Đăng ký theo mẫu (được ban hành kèm Kế hoạch này) và gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Hà Nội.

2.1. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017 (06 tuần).

2.2. Bảng đội tuyển:

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 4, 5/2017 (Thời gian cụ thể các cụm, khu vực sẽ được thông báo tới các đội tuyển bằng văn bản, thông qua website và fanpage Hội thi)

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: tháng 5/2017 (Dự kiến 21/5/2017).

III. HÌNH THỨC THI

3.1. Phần thi kiến thức

3.1.1. Bảng cá nhân:

3.1.1.1. Vòng loại

 • Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn
 • Tổng cộng có 06 tuần thi.
 • Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017.
 • Bài thi mỗi tuần gồm ba vòng thi:

+ Vòng 1 - Theo dòng lịch sử: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 100 điểm

+ Vòng 2 - Đi tìm chân lý: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây; mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 1. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 3. Điểm tối đa phần thi này là 200 điểm.

+ Vòng 3 - Ánh sáng soi đường: Thí sinh sẽ ghép 15 cặp thông tin đúng từ 02 cột với nhau; thời gian thực hiện vòng thi tối đa 02 phút; mỗi cặp thông tin ghép đúng được 20 điểm, mỗi cặp thông tin trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 05 điểm. Điểm bắt đầu vòng 3 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 300 điểm.

Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng 3, tổng thời gian tối đa của 3 vòng là 10 phút 20 giây. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 600 điểm. Nếu thí sinh bị trừ điểm về điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

3.1.1.2. Vòng Chung kết toàn quốc.

 • Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.
 • Thời gian thi: 09h00 ngày 06 tháng 5 năm 2017 (Chủ nhật).
 • Địa điểm thi: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
 • Hình thức thi: gồm 4 phần thi

+ Phần 1, 2, 3 tương tự phần thi tuần.

+ Phần 4 - thi tự luận: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi tự luận trong thời gian tối đa là 60 phút. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.

Điểm số cuối cùng của thí sinh là tổng điểm của 4 phần thi. 10 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ giành quyền tham gia Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội ngày 21/5/2017.

3.1.1.3. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc:

 • Thời gian: dự kiến ngày 21 tháng 5 năm 2017
 • Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.
 • Gồm 02 phần thi

+ Phần thứ nhất: kiểm tra kiến thức. Mỗi thí sinh trả lời trên máy tính 20 câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 5 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. 06 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào phần thi thứ hai. Trường hợp bằng điểm sẽ ghi nhận thí sinh nào có tổng thời gian trả lời ít hơn sẽ giành phần thắng. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm.

+ Phần thứ hai:

06 thí sinh sẽ được chia thành 03 cặp. Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề cho Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc 03 cặp đấu, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.

Những quy định chung:

 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
 • Nghiêm cấm việc mời người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
 • Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.
 • Trường hợp mất kết nối:

+ Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.

+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

3.1.2. Bảng đội tuyển:

3.1.2.1. Vòng thi cụm:

 • Thời gian: 09/4 - 23/4/2017 (có lịch trình cụ thể kèm theo).
 • Thi đấu theo 11 cụm, mỗi trận gồm 3-4 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu, chọn 11 đội hạng nhất tham dự vòng khu vực.
 • Danh sách các cụm: Miền núi Tây Bắc bộ, Miền núi Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Tiền, Đồng bằng sông Hậu, Đoàn trực thuộc.
 • Hình thức thi: đối kháng sân khấu. Mỗi trận đấu từ 03 - 04 đội tuyển, tùy vào số lượng đăng ký cụ thể của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Trường hợp ở các cụm có số lượng đăng ký nhiều hơn 04 đội tuyển, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu. Mỗi trận thi đấu gồm 4 phần thi:

+ Phần 1: Theo dòng lịch sử

05 thành viên của mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 05 câu hỏi theo dạng hỏi - đáp ngắn. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 15 giây (câu hỏi được hiện trên màn hình máy tính của các đội chơi, đồng thời được người dẫn chương trình đọc lên). Trả lời đúng được 10 điểm/câu. Trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Điểm tối đa phần thi này là 50 điểm.

+ Phần 2: Nhà thông thái trẻ

Các đội tham gia trả lời 05 câu hỏi dạng hỏi-đáp. Mỗi câu hỏi 15 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi từ 30- 60 giây, tùy theo độ khó và lượng đáp án cần cung cấp. Các đội giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và ra hiệu lệnh "Hết". Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm, trả lời sai hoặc chưa đầy đủ bị trừ 05 điểm. Trong trường hợp đội giành quyền ưu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ đáp án, các đội còn lại có quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình "Mời các đội còn lại bổ sung". Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 30- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Đội trả bổ sung trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Điểm tối đa phần thi này là 75 điểm.

+ Phần 3: Đi tìm chân lý

Phần thi này đưa ra một khung hình ảnh được cắt thành 06- 08 ô tương ứng với các câu hỏi trắc nghiệm (tùy thuộc vào số đội tuyển tham gia trận đấu). Các đội được lựa chọn thứ tự các ô để trả lời (mỗi đội có 02 lượt lựa chọn), khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời từ 30- 60 giây tùy theo yêu cầu đáp án. Trả lời đúng được 15 điểm, trả lời sai được 0 điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình "Mời hai đội bổ sung". Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi là 20- 45 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng câu hỏi bổ sung được 15 điểm, trả lời sai bị trừ 05 điểm.

Sau câu hỏi đầu tiên, khi lật xong các ô, các đội 30 giây để suy nghĩ và trả lời từ khóa liên quan đến hình ảnh. Các đội tuyển có thể trả lời từ khóa trong suốt thời gian thi phần 3; trả lời đúng được 20 điểm và kết thúc phần thi, trả lời sai được 0 điểm và dừng phần thi.

+ Phần 4: Ánh sáng soi đường

Mỗi đội có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm (mỗi gói gồm 03 câu hỏi, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là 10-15-15; 10-20-20; 20-20-20). Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi từ 15-45 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình "Mời hai đội bổ sung". Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi từ 15- 30 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của đội bạn) được 50% số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi. Câu hỏi ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm khi đội đó trả lời đúng, và bị trừ 50% số điểm của câu hỏi khi trả lời sai.

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

3.1.2.2. Vòng thi khu vực:

 • Thời gian: tháng 5/2017.
 • Thi đấu tại 03 khu vực, danh sách các khu vực:

+ Khu vực miền Bắc gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm miền núi Tây Bắc bộ, cụm miền núi Đông Bắc bộ, cụm Trung du Bắc bộ, cụm Đồng bằng sông Hồng và cụm Đoàn trực thuộc.

+ Khu vực miền Trung gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm Bắc Trung bộ, cụm Duyên hải Nam Trung bộ và cụm Tây Nguyên.

+ Khu vực miền Nam gồm: các đội tuyển đạt giải Nhất của cụm Đông Nam bộ, cụm Đồng bằng sông Tiền và cụm Đồng bằng sông Hậu.

Mỗi trận đấu từ 03- 04 đội tuyển, chọn 04 đội tuyển gồm 03 đội tuyển đứng thứ nhất và 01 đội tuyển có điểm nhì cao nhất dự thi vòng Chung kết toàn quốc.

 • Hình thức thi:

Vòng thi cấp khu vực sẽ diễn ra với 05 phần thi:

+ Phần 1: Chúng tôi là sinh viên

Trong phần này, các đội sẽ có thời gian tối đa là 05 phút để giới thiệu về đơn vị. Không giới hạn về cách thức trình bày, các đội có thể dùng âm nhạc, tiểu phẩm, thuyết trình để giới thiệu chung về đội tuyển và về đặc điểm khu vực của mình; nêu được ý nghĩa, mục đích và thông điệp của cuộc thi. Số lượng thành viên tham gia trên sân khấu không quá 20 người, trong đó ít nhất có 05 thành viên của đội tuyển. Các thành viên còn lại phải là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn của tỉnh, thành hoặc thuộc Đoàn khối. Quá thời gian quy định, mỗi 15 giây trừ 02 điểm.
Điểm tối đa của phần thi này là 30 điểm.

+ Phần 2: Theo dòng lịch sử

Cách thức thi giống vòng thi cụm.

+ Phần 3: Nhà thông thái trẻ

Cách thức thi giống vòng thi cụm.

+ Phần 4: Nhà hùng biện tài ba

Mỗi đội có 01 lần bốc thăm lựa chọn câu hỏi để diễn thuyết trước Ban giám khảo và khán giả trong vòng 05 phút. Điểm số cho phần thi thuyết trình là 50 điểm. Thời gian thuyết trình quá 10 giây trừ 05 điểm. Kết thúc 05 phút, đội chơi có quyền đăng ký tham gia trả lời câu hỏi thử thách dạng hỏi đáp của Ban Giám khảo. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi thử thách là 30 giây. Điểm số tối đa phần thi này là 70 điểm.

+ Phần 5: Ánh sáng soi đường

Cách thức thi giống vòng thi cụm

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

4.1.2.3. Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc:

 • Thời gian: 21/5/2017 (dự kiến).
 • 04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu để xác định giải thưởng chung cuộc.
 • Hình thức tổ chức:

Vòng Chung kết toàn quốc gồm 04 phần thi:

+ Phần 1: Theo dòng lịch sử

Các đội tuyển tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm. Sai không có điểm.

Ngay sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các đội trả lời câu hỏi bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi các đội có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.

Điểm tối đa của phần thi này là 50 điểm.

+ Phần 2: Kết nối tri thức

Màn hình của mỗi đội được chia làm hai cột dữ liệu, cột A chứa 20 dữ liệu được sắp xếp cố định, cột B chứa các dữ liệu có tính chất động, các đội có nhiệm vụ sử dụng chuột máy tính di chuyển từng ô ở cột B gắn vào với 01 ô tương ứng ở cột A để có được đáp án đúng. Các đội có 150 giây để ghép 20 cặp thông tin đúng. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động tính điểm, mỗi cặp dữ liệu đúng thí sinh được 05 điểm, ghép sai không bị trừ điểm.

Điểm tối đa của phần thi này là 100 điểm.

+ Phần 3: Đi tìm chân lý

04 đội tuyển được bốc thăm chia thành 02 cặp đấu. Tại mỗi cặp đấu các đội sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước. Sau khi bốc thăm các đội có 02 phút để chuẩn bị. Đại diện đội thi hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Đội còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 đội trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện.

+ Phần 4: Ánh sáng soi đường

Các thi giống vòng thi cụm.

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

IV. GIẢI THƯỞNG

4.1. Bảng cá nhân:

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

* Giải thưởng Tuần:

 • 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.
 • 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng.
 • 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng.

* Giải toàn quốc:

 • 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.
 • 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.
 • 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.
 • 05 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giải thưởng dành cho 02 Trường có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, kèm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Giải thưởng dành cho 02 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất nhất, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, kèm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

4.1. Bảng đội tuyển:

Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và những phần thưởng sau:

 • 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng và 01 chuyến về nguồn cho đội tuyển 07 người.
 • 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng.
 • 02 giải Ba trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng.
 • 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 • Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
 • Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.
Đánh giá bài viết
4 5.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi CĐ - ĐH Xem thêm