Câu nói Tiếng Anh hay về Tình Yêu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ TÌNH YÊU
“They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things
go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”
người đã nói rằng, nếu ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải
hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn b cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn
anh.
“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.
Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
“You know when you love someone when you want them to be happy event if their
happiness means that you’re not part of it.”
Bạn nhận ra bạn yêu một người khi bạn muốn họ hạnh phúc cho hạnh phúc của họ
không phải bạn.
“Hate has a reason for everything bot love is unreasonable.”
Ghét một người thể do, nhưng yêu một người thì không thể.
“Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like
me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!”
Tình yêu giống như không khí, không thể nhìn thấy nhưng chúng ta biết luôn hiện diện!
Cũng giống như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn cạnh em và
em sẽ biết anh mãi luôn yêu em.
“The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself”.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cảm giác mất mát duy nhất bạn thật sự cảm nhận được khi bạn yêu một ai đó hơn cả
bản thân.
“When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when
you’re apart. And when you love someone more and you’ve done all you can do, you
set them free. And is that love was true, when you love someone, it will all come back to
you.”
Khi bạn yêu một ai đó bằng cả trái tim, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn
phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó thật nhiều bạn đã làm cho tất cả vẫn không
được đáp lại thì hãy để họ ra đi. nếu tình yêu đó chân thật thì chắc chắn rằng sẽ tr
về với bạn.
“Love is not getting, but giving.”
Tình yêu không phải điều ta nhận đuợc những ta cho đi.
“You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn cả một thế giới.
“It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how
much.”
Chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so
much coz there’s no reason not to.
Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Anh đã nói rằng anh rất u em
bởi chả do nào để không làm như thế cả.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Love and a cough cannot be hid.
Tình yêu cũng như cơn ho không th dấu kín đuợc.
Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love
with your smile.
Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, không bao giờ bạn biết được thể
ai đó sẽ yêu bạn nụ cười đó.
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I
laid my eyes on you.
Anh từng nghĩ giấc không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh
chóng k từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.
My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you.
Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh những khoảnh khắc diệu bên em.
By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in
me.
Về mặt khoảng ch, em đang xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm
thì trái tim em đã trong anh rồi.
If someone would ask me what a beautiful life means. I would lean my head on your
shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!
Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt
nói: “Như thế này đó!”

Những câu nói hay về Tình Yêu bằng Tiếng Anh

Đôi khi những lời nói tình cảm bằng tiếng Việt chưa thể diễn tả được hết những lời bạn muốn dành cho người yêu của mình. Hãy để những câu nói Tiếng Anh về tình yêu này gửi tình cảm của bạn đến nửa kia của mình nhé! VnDoc.com hy vọng rằng qua những câu nói hay và ý nghĩa về tình yêu này, các bạn sẽ có thêm động lực để khám phá vẻ đẹp của ngôn từ tiếng Anh.

Đánh giá bài viết
1 518
Sắp xếp theo

    Giải trí - Thư giãn

    Xem thêm