ChuChu TV song: Humpty Dumpty

Bé học tiếng Anh qua bài hát: Humpty Dumpty

ChuChu TV song: Humpty Dumpty là một bài hát với lời ca đơn giản rất phù hợp cho các bé mới làm quen tiếng Anh. Bên cạnh đó còn là một câu chuyện ý nghĩa dạy bé về trò chơi mạo hiểm không nên chơi. Sau đây mời các bậc phụ huynh cùng các em vào vừa học vừa chơi.

Mời các em vào tham khảo lời bài hát: Humpty Dumpty

Humpty Dumpty...Humpty Dumpty

Humpty Dumpty...Humpty Dumpty

Hey...Hey...Humpty Dumpty

Hey...Hey...Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on the wall,

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king's horses

And all the king's men

Couldn't put Humpty Dumpty

Together again.

Hey...Hey...Humpty Dumpty

Hey...Hey...Humpty Dumpty

Humpty Dumpty...learned from the fall

Humpty Dumpty...hated the wall

All the king's men and all the children

were not allowed to climb the wall again

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty

...

Do not limb the wall.

Đánh giá bài viết
1 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tiếng Anh qua video bài hát Xem thêm