Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Sinh học lớp 11 năm 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2017 - 2018
Môn: SINH HỌC LỚP 11
Ngày thi : 11/05/2018
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. ( 3.0 điểm )
1. thể thay đổi được tập tính động vật được không? Trong trường hợp nào?
2. Chức năng của hệ tuần hoàn sâu bọ khác với của thú điểm nào?
3. Khi trời rét, thấy môi tím i, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Những phản ứng này thuộc
loại phản xạ o? Hãy phân tích xem những bộ phận nào tham gia vào phản ứng tìm áo ấm mặc
Câu 2. ( 2.0 điểm )
1. sao trâu, chỉ ăn cỏ (chứa chủ yếu xenlulôzơ, rất ít chất đạm chất béo) vẫn
phát triển hoạt động bình thường?
2. Trình bày những ưu điểm của tiêu hóa ngoại bào so với tiêu hóa nội o. sao các
động vật bậc cao tiêu hóa ngoại bào lại chiếm ưu thế?
Câu 3: (2.0 điểm )
Một chu kỳ tim người gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ, pha co m thất, pha dãn chung. Thời
gian trung bình của 1 chu kỳ tim 0,8s nhịp tim đo được 75nhịp/phút. Khối lượng u trong
tim 141,252ml vào cuối tâm trương 78,443ml vào cuối tâm thu.
Căn cứ vào chu kỳ chuẩn của người (t l co tâm nhĩ : co tâm thất : pha dãn chung =1: 3: 4),
hãy xác định:
1. Thời gian mỗi pha của chu kỳ tim người trưởng thành.
2. Lượng máu bơm/ phút của người đó.
3. Gi sử nhịp tim trung bình của trẻ em 120nhịp/phút thì thời gian của 1 chu kỳ tim trẻ
em tăng hay giảm so với người lớn? Hãy xác định thời gian mỗi pha của chu kỳ tim trẻ em.
Câu 4: ( 3.0 điểm )
1.Biến thái ?Thế o là phát triển qua biến thái hoàn toàn không hoàn toàn động vật?
2. Hãy nêu đặc điểm các giai đoạn trong phát triển qua biến thái hoàn toàn.
3. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó ớm trưởng thành
thường không gây hại cho y trồng?
...........Hết......…
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học: 2017 - 2018
Môn: SINH HỌC LỚP 11
Ngày thi : 11/05/2018
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Câu
Nội dung
Điểm
Câu
1
(3.0
đ)
1.
- Có thay đổi được trong trường hợp đó loại tập tính học được hay tập tính hỗn
hợp.
- Thay đổi tập tính thành lập các phản xạ - chuỗi phản xạ điều kiện
- Trường hợp thay đổi tập tính: quá trình thuần hoá vật nuôi, dạy thú làm xiếc, c
trinh sát....
2.Chức ng của hệ tuần hoàn sâu b chỉ vận chuyển chất dinh ỡng các sản
phẩm bài tiết.
- Chức ng của hệ tuần hoàn thú vận chuyển chất dinh dưỡng, sản phẩm i tiết,
chất khí trong hấp.
3. - Môi tím tái, sởn gai ốc: Phản xạ không điều kiện
- Đi tìm áo m mặc: Phản xạ điều kiện
Bộ phận tiếp nhận kích thích mắt, bộ phận xứ thông tin quyết định
hành động não, bộ phận thực hiện chân, tay (đi lấy áo mặc).
0,25
0,25
0,25
0,5
0.5
0,5
0,5
0.5
Câu
2
(2.0
đ)
- Tuy thức ăn ít chất nhưng lượng nhiều nên cũng đủ nhu cầu prôtêin cần thiết.
- Trong dạ dày của trâu, có một số lượng rất lớn VSV (đặc biệt trong dạ cỏ) sẽ
được tiêu hóa dạ múi khế nguồn cung cấp prôrtêin quan trọng cho cơ thể.
- Chúng tận dụng triệt để được nguồn nitơ trong urê.
+ Urê đi theo đường máu vào tuyến nước bọt.
+ U trong nước bọt lại được vi sinh vật trong dạ dày sử dụng để tổng hợp các hợp
chất chứa ni chủ yếu prôtêin, cung cấp cho thể động vật nhai lại.
b.
- Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa dược các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp, tiêu hóa nội
bào ch tiêu a được các loại thức ăn cấu trúc đơn giản,
- Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa dược các loại thức ăn kích thước lớn, tiêu hóa nọi
bào ch tiêu a được các loại thức ăn kích thước nhỏ.
- Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa được số lượng thức ăn ơng đối lớn trong thời gian
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ngắn, tiêu a nội o chỉ tiêu hóa được một lượng ít thức ăn với tốc độ chậm
* ĐV bậc cao TH ngoại o ưu thế vì: Kích thước thể lớn, tuổi thọ cao, hoạt
động phúc tạp... nhu cầu lớn, tổ chức thể chuyên hóa cao đảm bảo tiêu hóa ngoại
bào
0.25
Câu
3
(2.0
đ)
a. Thời gian mỗi pha của chu kỳ tim của người trưởng thành
m nhĩ co: 0,8 ×
1
8
= 0,1s
- Tâm thất co : 0,8 ×
3
8
= 0,3s
- Dãn chung: 0,8 ×
4
8
= 0,4s
b. Lưu lượng u bơm/phút của người này là:
75 × (141,252 -78,443) = 4710,6750 ml/phút
c. Thời gian 1 chu kỳ tim tẻ em bị rút ngắn lại:
60
0,5
120
s
Thời gian mỗi pha như sau:
- Tâm nhĩ co: 0,5 ×
1
8
= 0,0625s
- Tâm thất co: 0,5 ×
3
8
= 0,1875s
- Dãn chung: 0,5 ×
4
8
= 0,2500s
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
Câu
4
(3.0
đ)
1. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về nh thái, cấu tạo sinh lí của động vật sau
khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
- Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển u trùng
hình dạng, cấu tạo và sinh rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung
gian ( côn trùng nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởngthành.
- Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn kiểu phát triển u
trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành
con trưởng thành.
2. gồm hai giai đoạn: giai đoạn phôi giai đoạn hậu phôi.
* Giai đoạn phôi: Diễn ra trong trứng đã thụ tinh. giai đoạn này, hợp tử phân chia
nhiều lần hình thành phôi. c tế bào của phôi phân hoá tạo thành các cơ quan
của u trùng. u trùng chui ra từ trứng.
* Giai đoạn hậu phôi:
- Ấu trùng đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh rất khác với con trưởng thành. Ấu
trùng trải qua nhiều lần lột xác biến thành nhộng (thường được bảo vệ trong kén).
- Nhộng giai đoạn tu chỉnh lại toàn bộ thể để biến ấu trùng thành con trưởng
thành. Các mô, các quan của ấu trùng tiêu biến đi. Đồng thời, c mô, các
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Sinh học 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Sinh học lớp 11 năm 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 4 câu hỏi kèm theo lời giải chi tiết. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Sinh học lớp 11 năm 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 11 Xem thêm