Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2)

Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 - LẦN 2

NĂM HỌC: 2017-2018

ĐỀ THH MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 81: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại nhảy cóc?”

A. Vì sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.

B. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin dẫn điện.

C. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.

D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.

Câu 82: Hình thức học tập đơn giản nhất của động vật là?

A. In vết.

B. Quen nhờn.

C. Học ngầm

D. Điều kiện hoá hành động

Câu 83: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

A. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.

B. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

C. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

Câu 84: Trong quá trình truyền tin qua xináp không xảy ra giai đoạn nào sau đây?

A. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap.

B. Các chất trung gian hoá học trong các bóng gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau.

C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

D. Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.

Câu 85: Khi nói về đặc điểm của các pha trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục, nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha cân bằng.

B. Số lượng tế bào trong quần thể đạt cực đại ở pha lũy thừa.

C. Ở pha suy vong không có tế bào sinh ra, chỉ có các tế bào chết đi.

D. Ở pha tiềm phát chưa có sự phân chia tế bào.

Câu 86: Xuân hóa là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào?

A. Độ dài ngày.

B. Tuổi cây.

C. Quang chu kì.

D. Nhiệt độ thấp.

Câu 87: Hệ tuần hoàn kín có ở nhóm động vật nào?

(1) Mực ống

(2) Bạch tuộc

(3) Tôm

(4) Chuột nhắt

(5) Cua

Phương án đúng là

A. (1), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (3), (4), (5)

D. (2), (3), (5)

Câu 88: Cho một số cấu trúc sau:

(1) Vỏ nhầy.

(2) Vùng nhân.

(3) Lục lạp.

(4) Màng sinh chất.

(5) Lưới nội chất.

(6) Riboxom.

Cấu trúc nào tìm thấy ở tế bào nhân sơ?

A. (2), (3), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

Câu 89: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Truyền tin qua xinap hóa học không cần chất trung gian hóa học.

B. Tin được truyền qua xinap chỉ theo một chiều từ màng trước ra màng sau.

C. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axetincolin và noradrenalin.

D. Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xinap.

Câu 90: Trong cơ thể thực vật chlorophyl được định vị ở

A. Lục lạp trong tilacoit của tế bào mô giậu lá.

B. Tế bào mô giậu trong tilacoit của lục lạp lá.

C. Tilacoit trong lục lạp của tế bào mô giậu lá.

D. Tilacoit trong tế bào mô giậu của lục lạp của lá.

Câu 91: Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là?

A. Phế quản.

B. Khoang mũi.

C. Phế nang.

D. Thanh quản.

Câu 92: Để chống nóng, cơ thể có 2 quá trình quan trọng là giảm sinh nhiệt và tăng tỏa nhiệt. Cơ chế chủ yếu dẫn đến giảm thân nhiệt là

A. Dãn mạch máu dưới da.

B. Tăng bài tiết mồ hôi.

C. Bốc hơi nước qua da.

D. Giảm cường độ chuyển hóa các chất trong tế bào.

Câu 93: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật?

A. NO và NO2 là một nguồn cung cấp nito cho cây.

B. Thực vật có khả năng hấp thụ nito phân tử.

C. Rễ cây chỉ hấp thụ nito khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+.

D. Cây có thể trực tiếp hấp thụ được nito hữu cơ và nito khoáng từ đất.

Câu 94: Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở đâu?

A. Chỉ diễn ra ở dạ dày.

B. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.

C. Miệng, dạ dày, ruột non.

D. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Câu 95: Một gen khi tái bản được môi trường nội bào cung cấp 3636 nucleotit, trong đó có 426 nucleotit loại T. Các gen con chứa tất cả 4848 nucleotit. Số lần gen tự nhân đôi là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 96: Trong công nghiệp đồ uống người ta sử dụng loại hoocmon nào sau đây để làm tăng tốc độ phân giải tinh bột thành mạch nha?

A. Xitokinin.

B. Etilen.

C. Axit abxixic.

D. Giberelin.

Câu 97: Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Pha tối xảy ra quá trình oxi hóa CO2.

B. Pha tối tạo cacbonhidrat.

C. Nguyên liệu sử dụng là CO2.

D. Pha tối diễn ra trong stroma.

Câu 98: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

B. Lizoxom, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

C. Bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

D. Lưới nội chất hạt, bộ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào.

Câu 99: Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

A. Vì sống trong môi trường phức tạp.

B. Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao.

C. Vì có nhiều thời gian để học tập.

D. Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.

Câu 100: Nhận xét nào không đúng về sự thay đổi huyết áp trong hệ mạch?

A. Càng xa tim huyết áp càng giảm.

B. Huyết áp đo được có trị số cực đại lúc tâm thất co.

C. Huyết áp ở mao mạch là thấp nhất.

D. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp.

Câu 101: Vai trò của auxin trong vận động hướng động của cây là gì?

A. Auxin ức chế sự sinh trưởng của tế bào thân non và rễ.

B. Auxin trong tế bào tăng làm cho tế bào tích điện âm.

C. Auxin phân bố không đều ở 2 bên bao lá mầm, thân non, rễ nằm ngang làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng tế bào.

D. Auxin kích thích sự sinh trưởng của tế bào thân non và rễ.

Câu 102: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

A. Sự cụp lá của cây trinh nữ khi có va chạm, khí khổng đóng mở.

B. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.

C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

Câu 103: Sự mở khí khổng ngoài vai trò thoát hơi nước cho cây còn có ý nghĩa

A. Giúp lá dễ hấp thụ ion khoáng từ rễ đưa lên.

B. Tạo lực vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các cơ quan khác.

C. Để khí oxi khuếch tán từ không khí vào lá.

D. Giúp lá nhận CO2 để quang hợp.

Câu 104: Thành phần chủ yếu của dầu thực vật là?

A. Axit béo không no và glixerol.

B. Axit amin.

C. Axit béo no và glixerol.

D. Axit béo và glucozo.

Câu 105: Chức năng không phải của prôtêin là

A. Truyền đạt thông tin di truyền.

B. Điều hoà quá trình trao đổi chất.

C. Cấu trúc màng sinh chất.

D. Xúc tác quá trình trao đổi chất.

Câu 106: Cơ chế giúp cho các cấp tổ chức sống duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống để có thể tồn tại và phát triển là?

A. Cơ chế sinh sản .

B. Cơ chế tự nhân đôi.

C. Cơ chế trao đổi chất.

D. Cơ chế tự điều chỉnh.

Câu 107: Trong các biện pháp sau:

1 - Thắp đèn cho các vườn trồng thanh long về mùa đông.

2 - Bón nhiều phân đạm cho cây.

3 - Thay đổi điều kiện quang chu kì thích hợp.

4 - Thắp đèn cho vườn hoa cúc về mùa thu.

Có bao nhiêu biện pháp có tác dụng kích thích cây ra hoa?

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 108: Khi nói về cấu trúc không gian của phân tử ADN, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các cặp nucleotit trên 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

B. Hai mạch của ADN xếp song song và ngược chiều nhau.

C. Chiều dài của một chu kì xoắn là 3,4A0 gồm 10 cặp nucleotit.

D. Có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 20A0 .

Câu 109: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra

A. Ggiữa những cá thể cùng loài.

B. Giữa những cá thể khác loài.

C. Giữa những cá thể cùng lứa trong loài.

D. Giữa con với bố mẹ.

Câu 110: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Ở cây ngô có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

B. Mô phân sinh gồm các tế bào chưa phân hóa còn khả năng phân chia.

C. Thực vật hai lá mầm chỉ có sinh trưởng thứ cấp.

D. Thực vật một lá mầm chỉ có mô phân sinh đỉnh.

Câu 111: Trên một phân tử ADN có khối lượng 720000 đvC có số nuleotit loại Timin chiếm 30%, mạch thứ nhất có 200 nucleotit loại Adenin và 280 nucleotit loại Xitozin. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định sai?

(1) Tổng số nucleotit của cả ADN là 2400 nucleotit.

(2) Phân tử đó có 120 chu kì xoắn.

(3) Số liên kết hidro của phân tử đó là 2800 liên kết.

(4) Số nucleotit các loại trên mạch thứ hai là: A = 520; T=200; G= 280; X = 200.

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 112: Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sự sinh trưởng là?

A. auxin, xitôkinin.

B. axit abxixic, gibêrelin.

C. gibêrelin, êtylen.

D. etylen, axit abxixic.

Câu 113: Giả sử nồng độ NaCl trong tế bào hồng cầu là 0,01%. Ta đặt tế bào này vào một ly nước muối với nồng độ NaCl là 1%. Khi đó ta đã đặt tế bào này vào môi trường?

A. Đẳng trương.

B. Ưu trương.

C. Trung tính.

D. Nhược trương.

Câu 114: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quang chu kì?

A. Tương quan độ dài ngày và đêm trong năm.

B. Quang chu kì là sự ra hoa ở thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm.

C. Sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom.

D. Quang chu kì không phụ thuộc trực tiếp vào quá trình quang hợp.

Câu 115: Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?

A. Tim → động mạch → tĩnh mạch → xoang cơ thể chứa dịch mô → tim.

B. Tim → tĩnh mạch → xoang cơ thể chứa dịch mô → động mạch → tim.

C. Tim → tĩnh mạch → động mạch → xoang cơ thể chứa dịch mô → tim.

D. Tim → động mạch → xoang cơ thể chứa dịch mô → tĩnh mạch → tim.

Câu 116: Cho các thông tin sau:

Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O.

Không tan trong nước.

Tham gia vào cấu trúc tế bào.

Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Có bao nhiêu nhận xét đúng khi nói về cấu tạo lipit?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 117: Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi có va chạm là do

A. Giảm nồng độ K+

B. Tăng nồng độ K+.

C. Tăng nồng độ Ca2+.

D. Giảm nồng độ Ca2+.

Câu 118: Câu nào sau đây có nội dung chưa đúng?

A. Cơ quan tiêu hóa dạng ống có cấu trúc và hoạt động hoàn thiện hơn cơ quan tiêu hóa dạng túi.

B. Động vật ăn thịt có ống tiêu hóa dài hơn động vật ăn thực vật.

C. Thức ăn của thú ăn thịt mềm và giàu chất dinh dưỡng.

D. Dạ cỏ của động vật nhai lại là nơi xảy ra tiêu hóa cơ học mạnh.

Câu 119: Có 3 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số tế bào con tạo thành là

A. 12.

B. 24.

C. 48.

D. 8.

Câu 120: Trong hô hấp của thực vật, CO2 là một trong những sản phẩm cuối cùng của quá trình

A. Lên men etylic và lên men lactic.

B. Hhô hấp hiếu khí và lên men lactic.

C. Hô hấp hiếu khí và lên men etylic.

D. Hô hấp hiếu khí và lên men.

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11

Câu Đáp án Câu Đáp án
81 A 101 C
82 B 102 A
83 D 103 D
84 C 104 A
85 D 105 A
86 D 106 D
87 B 107 D
88 C 108 C
89 A 109 B
90 C 110 B
91 C 111 B
92 A 112 D
93 C 113 B
94 C 114 A
95 A 115 D
96 D 116 B
97 A 117 A
98 D 118 B
99 B 119 B
100 C 120 C

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Vật lý lớp 11, Sinh học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 11 Xem thêm