Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đkim tra1tiếtGDCD12Hckì2 (có đáp án-Đ1)
Môn Giáo dục công dân lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của nhân được thực hiện
trong trường hợp
A. nghi ngờ chứa thông tin không lành mạnh.
B. quyết định của quan nhà nước thẩm quyền.
C. tin báo của nhân dân.
D. ý kiến của lãnh đạo cơ quan.
Câu 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi căn cứ để
cho rằng người đó
A. đang ý định phạm tội.
B. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm.
C. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
D. đang họp n thực hiện tội phạm.
Câu 3: Quyền học của công n không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn
giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bình đẳng về hội học tập.
B. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
C. Bình đẳng về thời gian học tập.
D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình.
Câu 4: Mọi công n thể học bất cứ ngành ngh o ph hợp với
A. sự u thích, say , ước, điều kiện của mình
B. điều kiện, sở thích, đam yêu cầu của hội.
C. năng khiếu, khả năng, sở thích, điều kiện của mình
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. năng khiếu, khả năng, điều kiện yêu cầu của mình.
Câu 5: Công dân quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa
học nội dung quyền o dưới đây của công dân?
A. Quyền t do nhân.
B. Quyền tác giả.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền được phát triển.
Câu 6: C bị Công an bắt hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma
túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Phòng, chống tội phạm.
B. Kinh doanh trái phép.
C. Phòng, chống ma túy.
D. Tàng trữ ma túy.
Câu 7: Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào
Đại học Quốc gia Thành ph Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào ới
đây của ng dân?
A. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
B. Quyền được phát triển của công n.
C. Quyền ưu tiên lựa chọn nơi học tập.
D. Quyền học suốt đời.
Câu 8: Chỉ được khám xét nhà của công n trong các trường hợp nào sau
đây?
A. Cần bắt người bị truy đang lẩn trốn đó.
B. Vào nhà lấy lại đồ đã cho người khác mượn khi người đó đi vắng.
C. Nghi ng người đó lấy trộm đồ của mình.
D. Bắt người không do.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Công dân thực hiện quyền tố o hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân ch đại diện.
B. Dân chủ XHCN.
C. Dân chủ gián tiếp.
D. Dân ch trực tiếp.
Câu 10: Công dân thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng ch
A. phê phán cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trên mạng Facebook.
B. gửi đơn t cáo cán bộ, công chức đến quan thẩm quyền.
C. phát biểu xây dựng trong các cuộc họp quan, trường học.
D. phát biểu bất cứ nơi nào.
Câu 11: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra
người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà
nước
A. dân chủ gián tiếp.
B. dân ch trực tiếp.
C. dân ch cá nhân.
D. dân chủ hội.
Câu 12: Một trong những nội dung về quyền t do kinh doanh của công dân
là:
A. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
B. Công dân được kinh doanh bất cứ nơi nào.
C. Mọi công n đều có quyền thành lập doanh nghiệp.
D. Công dân đủ điều kiện do pháp luật quy định đều hoạt động kinh
doanh.
Câu 13: Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn
gọi nhập ngũ t độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 2.184
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12

Xem thêm