Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối một số nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na =
23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, Ag =
108.
Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không sự phù hợp giữa tên quặng sắt
công thức hợp chất chính trong quặng?
 A. Manhetit chứa Fe2O3.
 B. Pirit sắt chứa FeS2 .
 C. Hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O
 D. Xiđerit chứa FeCO3.
Câu 2: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân
100%) thu được m kg Al catot 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X tỉ khối
so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch
nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m
 A. 108,0.
 B. 67,5.
 C. 54,0.
 D. 75,6.
Câu 3: Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe C) chứa
1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá
trình 75%. G trị của x
 A. 939,05.
 B. 528,21.
 C. 1878,10.
 D. 1056,43.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 A. H2SO4 đặc, nguội, dư.
 B. dd NaOH dư.
 C. dd CuCl2 dư.
 D. HNO3 đặc, nguội.
Câu 5: Cho phản ứng sau: a Al + b HNO3 c Al(NO3)3 + d N2O + e H2O.
Sau khi n bằng, tổng giá trị của (a + b + d)
 A. 41.
 B. 23.
 C. 25.
 D. 14.
Câu 6: Nung nóng m gam hỗn hợp Al Fe2O3 (trong môi trường không
không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia
Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở
đktc).
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
Giá trị của m
 A. 22,75
 B. 21,40.
 C. 29,40.
 D. 29,43.
Câu 7: Nhôm bn trong môi trường không khí nước do
 A. Nhôm kim loại thụ động trong HNO3 đặc nguội H2SO4 đặc, nguội.
 B. Nhôm tính dn điện tốt.
 C. màng oxit Al2O3 bn vững bảo vệ.
 D. ng hiđroxit Al(OH)3 bn vững bảo vệ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp
giấy, chất cầm màu trong nhuộm vải ng thức hoá học của phèn chua
 A. Na2SO4.2Al2(SO4)3.24H2O.
 B. 2K2SO4.FeSO4.24H2O.
 C. NaFe(SO4)2.12H2O.
 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 9: Fe phản ng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
 A. NaOH; C; CuCl2; Cl2.
 B. H2SO4 (đặc, nguội); FeCl3.
 C. HNO3 loãng; S.
 D. Al2O3; HNO3 đặc.
Câu 10: Quặng nào sau đây tốt nhất để luyện Gang?
 A. Fe2O3.
 B. FeS2.
 C. Fe2O3.nH2O.
 D. Fe3O4.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Nhôm một kim loại ng tính.
 B. Al(OH)3 một hiđroxit lưng tính.
 C. AlCl3, Al2O3 đu là chất lưng tính.
 D. Al(OH)3 tan trong dung dịch NH3 dư.
Câu 12: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp o ới đây không thuộc
loại phản ứng nhiệt nhôm?
 A. Al c dụng với Fe2O3 nung nóng.
 B. Al c dụng với CuO nung nóng.

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập ôn tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm