Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 bài số 1 trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 1
NĂM HỌC: 2019 2020 Môn sinh 7 Lớp 7a, b
Tuần 10 Tiết 19 - Ngày kiểm tra: 21/10/2019
I. Mục đích, yêu cầu đề kiểm tra.
- Kiểm tra lại kiến thức sau khi học xong từ chương 1 đến chương 3.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận
- Vận dụng thuyết đã học để làm bài kiểm tra đng thời áp dụng giải thích các hiện
tượng trong thực tế.
- ý thức nghiêm túc trong kiểm tra.
- Rèn luyện nh cẩn thận, nghiêm túc, trung thực trong làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra.
- Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm tự luận (30% TN 70% TL)
III. Ma trận đề kiểm tra.
Tên Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
CHƯƠNG
I
Ngành ĐV
nguyên sinh
( 4 tiêt)
Trắc
nghiệm
Tự luận
Trắc
nghiệm
Trắc
nghiệm
Tự luận
Trắc
nghiệm
Tự luận
Câu 1,2:
Thấy
được sự
giống
nhau
giữa
trùng roi
với thực
vật. Biết
được
quan di
chuyển
của trùng
giày.
u 3:
Hiểu được
cách di
chuyển
của trùng
biến hình.
Câu 4
Giải
thích
được
cách dinh
dưỡng
của trùng
kiết lị.
Câu 13:
(b)
Hiểu
được tại
sao
bệnh sốt
rét lại
hay xẩy
ra
miền
núi.
25% =
2,5 điểm
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
1,5đ
Chương II
Ngành ruột
khoang
(3 tiết)
Câu 5:
Nhận
biết được
hệ thần
kinh của
thủy tức .
Câu 6:
Hiểu được
hình thức
sinh sản
tính
mọc chồi
của thủy
tức.
Câu 12:
Phân
biệt
được
bộ
phận
trang
trí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
phần
khung
xương
đá vôi
của
san hô.
22,5%=
2,25 điểm
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Chương III
Các ngành
giun
(4 tiết)
Câu 7,8:
Nhận
biết được
hình thức
sinh sản
giun
đốt
con
đường
xâm
nhập của
sán
máu vào
thể
người
Câu 9,10:
Nhận thấy
được các
đại diện
của ngành
giun đốt.
Căn cứ
nơi kí
sinh thấy
được tác
hại của
giun móc
câu.
Câu 11
Giải
thích
được
sao giun
đũa
không bị
phân hủy
bởi dịch
tiêu hóa
ruột
non
người.
Câu 15:
Để ra
được
cách
phòng
tránh
giun sán
sinh.
Thấy
được
vai trò
của giun
đất
trong
trồng
trọt.
52,5%=
5,25 điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,25đ
2 đ
Tổng số:
15 câu
100% =
10 điểm
5 câu
= 1,25
điểm
4 câu
= 1 điểm
2 câu
= 0,5
điểm
0,5 câu
=1,5
điểm
1 câu
= 0,25
Điểm
1 câu
=2 điểm
Hết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT I SỐ 1
NĂM HỌC: 2019 2020 Môn sinh khối 7
Ngày kiểm tra: 21/10/2019.
A/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a,b,c, d em cho đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trùng roi giống thực vật:
a) điểm mắt b) nhân c) chất diệp lục d) xelulôrơ
Câu 2: quan di chuyển của trùng giày là:
a) lông bơi. b) chân giả. c) roi d) roi chân giả.
Câu 3: Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
a) trùng roi xanh b) trùng biến hình c) trùng giầy d) trùng kiết lị
Câu 4: Trùng kiết lị dinh dưỡng bằng cách nào?
a) Ăn hồng cầu b) Nuốt hồng cầu. c) Chui vào hồng cầu d) Phá hồng cầu.
Câu 5: Thủy tức thần kinh dạng :
a) mạng lưới. b) hạch c) ống d) chuỗi hạch
Câu 6: Thủy tức sinh sản tính bằng cách nào?
a) Ghép đôi. b) Phân tính. c) Mọc chồi. d) Thụ ting trong.
Câu 7: Hình thức sinh sản không giun đất :
a) mọc chồi b) ghép đôi c) lưỡng tính. d) hữu tính.
Câu 8: Sán u xâm nhập vào thể người qua đường nào?
a) Qua thức ăn. b) Qua máu. c) Chui qua da. d) Qua muỗi.
Câu 9: Những đại diện nào thuộc ngành giun đốt?
a) Giun đũa, đỉa, giun đất. b) Giun đất, rươi, đỉa, giun đỏ.
c) Đỉa, giun đất, giun chỉ. d) Giun đỏ, rươi, giun móc câu.
Câu 10: Giun móc câu nguy hiểm k í sinh:
a) tràng. b) ruột non. c) ruột già. d) bắp.
Câu 11: Giun đũa không bị phân hủy bởi dịch tiêu hóa ruột non của người vì:
a) da chất nhầy. b) da trơn. c) da dày d) lớp vỏ cuticun.
Câu 12: Bộ phận nào của san dùng để trang trí?
a) Phần thịt của san hô. b) Phần trong của san hô.

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 7

Mời thầy cô và các bạn tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7 trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2019 - 2020 có đáp án và ma trận do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 bao gồm cả hai phần: trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh luyện tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới.

Hệ thống đề kiểm tra 45 phút lớp 7 với đầy đủ các môn học được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường trung học trên cả nước, sẽ là kho đề thi hữu ích cho các em học sinh làm quen và luyện tập với nhiều dạng đề khác nhau. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề.

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 bài số 1 trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2019 - 2020, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn làm bài test trực tuyến tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 bài số 1 trường THCS Phan Chu Trinh năm 2019

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Xem thêm