Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Đại từ

Đề luyện tập Ngữ văn 7: Đại từ

VnDoc.com xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 được biên soạn và hệ thống theo từng bài giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức được học trong chương trình môn Văn lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Đại từ.

1. Các từ: ấy, kia, đó, đấy, đây, này, bây, bấy,… là đại từ loại nào?

A. Đại từ để hỏi

B. Đại từ chỉ định

C. Đại từ chỉ thời gian

D. Đại từ chỉ số lượng

2. Chọn dòng cần ghi nhớ đúng về vai trò ngữ pháp của đại từ?

A. Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu và không có khả năng làm phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ.

B. Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ.

C. Đại từ không thể đảm nhiệm vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu, mà chỉ có thể làm phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ.

D. Đại từ có thể làm chủ ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ.

3. Trong câu “Tôi đi đứng oai vệ”, đại từ “ tôi” thuộc ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất số ít

B. Ngôi thứ nhất số nhiều

C. Ngôi thứ hai

D. Ngôi thứ ba số ít

4. Từ nào là đại từ trong câu ca dao sau:

Ai đi đâu đấy hỡi ai,

Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?

A. ai

B. mai

C. trúc

D. nhớ

5. Câu ca dao nào dưới đây có chứa đại từ chỉ số lượng?

A. "Ai đi đâu đấy hỡi ai".

B. "Cô kia cắt cỏ bên sông"

C. "Ai làm cho bể kia đầy".

D. "Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu".

6. Từ “bác” trong ví dụ nào sau đây được dùng như một đại từ xưng hô?

A. Anh Nam là con trai của bác tôi

B. Bác ngồi đó lớn mênh mông.

C. Bác được tin rằng / Cháu làm liên lạc.

D. Người là cha, là Bác, là Anh

7. Từ “ bao nhiêu” trong câu ca dao sau có vai trò ngữ pháp gì?

Qua đình ngả nón trông đình,

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.

A. Bổ ngữ

B. Định ngữ

C. chủ ngữ

D. Vị ngữ

8. Đại từ nào sau đây không phải để hỏi về không gian?

A. Khi nào

B. Nơi đâu

C. Chỗ nào

D. Ở đâu

9. Trong các đại từ xưng hô sau, đại từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. Tớ

B. Tao

C. Họ

D. Tôi

10. Chọn dòng nói đúng về chức năng của đại từ để hỏi?

A. Đại từ để hỏi dùng để hỏi về người, sự vật; hỏi về số lượng; hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.

B. Đại từ để hỏi dùng để miêu tả về người, sự vật; hỏi về số lượng; hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.

C. Đại từ để hỏi dùng để hỏi về người, sự vật; thông báo về số lượng; hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.

D. Đại từ để hỏi dùng để hỏi về người, sự vật; hỏi về số lượng; miêu tả hoạt động, tính chất, sự việc.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn lớp 7

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

A

A

D

C

B

A

C

A

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Đại từ. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Ngữ văn lớp 7, Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 6.127
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Ngữ văn

    Xem thêm