Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần lá - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (4 điểm). Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây? Phiến lá được cấu tạo như thế nào?

Câu 2 (4 điểm). Biểu bì có cấu tạo như thế nào?

Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây xanh ?

A. Ánh sáng, nước.

B. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, đất.

C. Hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.

D. Cả A và c.

2. Phần lớn nước vào cây được sử dụng làm gì?

A. Được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây.

B. Dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.

C. Được lá thải ra môi trường.

D. Dùng cho quá trình quang hợp.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 4

Câu 1 (4 điểm).

Lá ở hai mấu liền nhau mọc so le nhau, đặc điểm này giúp cho tất cả các lá trên cành có thể nhận được nhiều ánh sáng chiếu vào cây.

Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần : biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.

Câu 2 (4 điểm).

Biểu bì được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu, trong suốt giúp cho ánh sáng xuyên vào trong lá. Các tế bào biểu bì không chứa lục lạp, xếp sát nhau, vách phía ngoài dày, có chức năng bảo vệ lá. Biểu bì có ở cả 2 mặt của phiến lá. Trên biểu bì có những lỗ khí.

Câu 3 (2 điểm).

1 - D

2 - C

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 4 - Đề 2 phần Lá bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 4 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm