Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 10 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 10 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 5 - Vi khuẩn - nấm - địa y - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Cột A

(Các nhóm sinh vật)

sinh vật)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

l. Tảo

2. Vi khuẩn

3. Nấm

4. Địa y

4. Địa y

a) Là những sinh vật nhỏ bé, cấu tạo đơn giản, tế bào chưa

có nhân hoàn chỉnh ; không có chất diệp lục ; hoại sinh, kí

sinh, tự dưỡng ; phân bố rộng rãi.

b) Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào ; cấu tạo rất đơn

giản, có màu khác nhau, có chất diệp lục ; hầu hết sống ở nước.

c) Là dạng sinh vật đặc biệt (cộng sinh của hai loại khác), thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá.

d) d) Là những sợi không màu, một số có cấu tạo đơn bào ; sinh sản chủ yếu bằng bào tử ; là những cơ thể dị dưỡng.

1 ...

2 ...

3 …

4 ...

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 10

1

2

3

4

b

a

d

c

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 10 - Đề 5 phần Vi khuẩn - nấm - địa y bao gồm 2 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 10 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 28
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm