Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 10 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 10 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Vi khuẩn - nấm - địa y - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loài rong, tảo)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1.Tảo xoắn

2. Rong mơ

a) Cơ thể đa bào, chưa có rễ, thân, lá, có chất màu phụ màu nâu và diệp lục trong tế bào.

b) Cấu tạo gồm có: vách tế bào, nhân tế bào, thể màu chứa chất diệp lục.

c) Sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn hoặc sinh sản bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau thành hợp tử.

d) Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính.

1 ...

2 ...

Câu 2 (4 điểm). Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh?

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 10

Câu 1 (6 điểm).

1

2

b, c

a, d

Câu 2 (4 điểm).

Hầu hết vi khuẩn không màu và không có chất diệp lục như ở thực vật nên những vi khuẩn này không tự chế tạo được chất hữu cơ, chúng phải sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh), hoặc sống nhờ trên cơ thể sống khác (kí sinh). Cả hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là dị dưỡng. Một số ít vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 10 - Đề 2 phần Vi khuẩn - nấm - địa y bao gồm 2 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 10 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 57
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm