Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

1 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Sinh học lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo để chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Trung ương thần kinh giao cảm nằm ở:

A. Chất trắng của tủy sống.

B. Chất trắng thuộc sừng bên của tủy sống.

C. Chất trắng của bán cầu não.

D. Chất trắng của tủy sống và bán cầu não.

2. Cho sơ đồ cung phản xạ dưới đây.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Chú thích 3 trong sơ đồ trên là:

A. Sừng trước tủy sống.

B. Rễ trước tủy sống.

C. Rễ sau tủy sống.

D. Sừng bên tủy sống.

3. Hai bộ phận của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

A. Thần kinh vận động và thần kinh cơ - xương.

B. Thần kinh giao cảm và thần kinh đối giao cảm.

C. Thần kinh đối giao cảm và thần kinh vận động.

D. Thần kinh cơ - xương và thần kinh giao cảm.

4. Cho sơ đồ cung phản xạ dưới đây.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Chú thích 6 trong sơ đồ trên là:

A. Lỗ tủy.

B. Hạch phó giao cảm.

C. Hạch thần kinh.

D. Hạch giao cảm.

5. Sự khác nhau căn bản giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động là:

A. Cung phản xạ sinh dưỡng chỉ qua rễ sau, cung phản xạ vận động qua cả rễ sau và rễ trước.

B. Cung phản xạ sinh dưỡng có các hạch, cung phản xạ vận động có sừng sau.

C. Cung phản xạ sinh dưỡng phải qua hạch giao cảm hoặc đối giao cảm, cung phản xạ vận động qua rễ trước - rễ sau.

D. Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

6. Cho sơ đồ cung phản xạ dưới đây.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Chú thích 4 trong sơ đồ trên là:

A. Rễ trước tủy sống.

B. Sừng trước tủy sống.

C. Sừng bên tủy sống.

D. Sừng sau tủy sống.

7. Làm cho tim đập chậm, mạch dãn ra là chất:

A. Axêtincôlin.

B. Glucagôn.

C. Ađrênalin.

D. Insulin.

8. Trung ương thần kinh đối giao cảm nằm ở:

A. Chất trắng của tủy sống.

B. Nhân xám trong trụ não.

C. Sừng bên của đoạn cùng tủy sống.

D. Nhân xám trong trụ não và chất trắng của tủy sống.

9. Làm cho tim đập nhanh, mạch co lại là chất:

A. Glucagôn.

B. Insulin.

C. Axêtincôlin.

D. Ađrênalin.

10. Tác dụng của thần kinh đối giao cảm là:

A. Gây dãn các mạch máu da.

B. Gây dãn cơ trước của bóng đái.

C. Gây giảm sự bài tiết nước bọt.

D. Gây co đồng tử của mắt.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

B

A

D

B

A

C

D

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 8
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm