Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 1 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

1 465

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

1. Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1

BÀI 01. ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

1. Tìm số có ba chữ số trong đó:

Chữ số hàng trăm là số chẵn lớn nhất có một chữ số

Chữ số hàng chục và hàng đơn vị lập thành số lẻ bé nhất có hai chữ số.

Số cần tìm là: .........

A. 211

B. 810

C. 811

D. 210

2. Đếm lùi cách 100 đơn vị bắt đầu từ 915:

915, 815, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

A. 715, 615, 515, 415, 315, 215, 115, 5

B. 715, 605, 515, 415, 315, 215, 115, 15

C. 715, 615, 515, 415, 315, 215, 115, 15

D. 715, 615, 525, 415, 315, 215, 115, 15

3. Số 515 được đọc là: .........

A. Năm trăm linh lăm

B. Năm trăm mười lăm

C. Năm trăm mười năm

D. Lăm trăm mười lăm

4. Từ 500 đến 599 có bao nhiêu số tròn chục?

A. 100

B. 99

C. 10

D. 9

5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là số: .........

A. 998

B. 101

C. 100

D. 999

6. Số lớn nhất có ba chữ số là số: .........

A. 100

B. 999

C. 101

D. 998

7. Số tròn trăm có “chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số” là số: .........

A. 900

B. 9

C. 100

D. 1

8. 3 số tiếp theo của dãy số: 320, 330, 340, ........., ........., .........

A. 350, 360, 380

B. 350, 360, 370

C. 350, 362, 370

D. 351, 360, 370

9. Số tròn trăm có “chữ số hàng trăm là số lẻ bé nhất” là số: .........

A. 900

B. 1

C. 9

D. 100

10. Trong số 123 có ......... chục.

A. 3

B. 12

C. 1

D. 2

2. Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

C

3

B

4

C

5

A

6

B

7

A

8

B

9

D

10

B

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 465
Đề kiểm tra 15 phút Xem thêm